kontakt@saperzy-debica.pl
 • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

 • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

 • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

 • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

 • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

 • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Zmiany na terenach po byłej jednostce wojskowej.


Minęło już osiem lat od pierwszego artykułu, który ukazał się na naszej stronie internetowej obrazującego zmiany zachodzące na terenie po byłej jednostce wojskowej w Dębicy. Większość obiektów została zagospodarowana, niektóre zmieniły swoje przeznaczenie a są i takie, w których się nic od tamtego czasu nie zmieniło.

Od 31.12.2001 roku minęło14 lat, jak oficjalnie 3 Pułk Saperów im. gen. Jakuba Jasińskiego przestał istnieć. Do końca marca 2002 roku działała na terenie byłej już jednostki wojskowej Grupa Likwidacyjna, której zadaniem było rozliczyć pozostały majątek jednostki i przekazać obiekty koszarowe dla Agencji Mienia Wojskowego. W późniejszym terminie obiekty przekazano dla Miasta Dębica.

Zaczniemy od dawnej strzelnicy małokalibrowej. W rejonie strzelnicy i budynku służb logistycznych do wybudowanego we wrześniu 2010 roku przedszkola Weldon KIDS dobudowano obiekty Niepublicznej Szkoły Podstawowej Weldon SCHOOL (klasy I-VI) na razie funkcjonują trzy klasy, ale jak widać na zdjęciu szkoła jest w rozbudowie. W dniu 10 października 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie obiektów szkoły. Więcej o przedszkolu i szkole w ich ofercie na stronach internetowych:

http://www.weldonkids.pl/ , http://www.weldonschool.pl/ .

Dawny budynek internatu kadry zawodowej, później służby finansowej i WAK, obecnie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego otrzymał nową elewację.

Na dawnych terenach magazynów mps, gospodarstwa pomocniczego powstają kolejne domy jednorodzinne.

Budynek MOPS, dawniej magazyny mundurowe i ZN już po remoncie z nowym dachem.

Budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dawniej magazyny inżynieryjne i uzbrojenia doczekał się kolejnego remontu i wymiany dachu.

Za boiskiem sportowym i  skate parkiem  powstała nowa ulica – Saperów.

Niezagospodarowane dotychczas  budynki MPS i myjni zostały wyburzone a na ich terenie powstaje kolejna firma

Na dawnym placu postoju sprzętu inżynieryjnego też ruch, ale nie wiadomo, co tam będzie.

Niezagospodarowana wiata sprzętu w parku samochodowym dalej straszy

Budynek wykorzystywany przez prywatne firmy, dawniej magazyn łączności i sprzętu ZN także został wyremontowany.

Pomieszczenia firm prywatnych, dawniej akumulatornia i magazyny sprzętu niestety nie doczekał się jeszcze remontu.

Po czternastu latach wojsko znów wraca do koszar przy ulicy Kościuszki.W budynku po Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Dębicy (dawny budynek koszarowy) 1 stycznia 2017 roku rozpocznie się formowanie jednego z batalionów 3 Karpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

Zgodnie z założeniami MON, 3 Podkarpacka Brygada OT ma liczyć około 5 tysięcy żołnierzy. Brygada rozlokowana ma być na terenie całego województwa, z dowództwem w Rzeszowie. Rzeszów będzie prawdopodobnie miejscem lokacji jednego batalionu, cztery kolejne będą miały swoje miejsca koncentracji w: Jarosławiu, Nisku, Dębicy i Sanoku. Przewiduje się, że istotną rolę w strukturach OT będą odgrywali członkowie tzw. grup paramilitarnych, grup proobronnych i uczniowie klas „mundurowych”. A przede wszystkim ci, którzy mają za sobą przeszkolenie wojskowe. Chętnych kusi nie tylko pragnienie spełnienia patriotycznego obowiązku, ale także warunki finansowe: udział w OT to dwa dni ćwiczeń w miesiącu, za które żołnierz będzie otrzymywał po 100 zł za każdy dzień ćwiczeń, czyli tyle samo, co żołnierze rezerwy. Plus 300 zł miesięcznie za utrzymanie gotowości bojowej. Gotowość tych pododdziałów ma obejmować nie tylko ćwiczenia i nie tylko działania bojowe w razie konfliktu zbrojnego, ale także akcje ratownicze ludności cywilnej w razie kataklizmów żywiołowych, ochronę mienia w tych sytuacjach i likwidację skutków tych kataklizmów.

Dębicki batalion ma nosić imię Adama Lazarowicza, komendanta dębickiego obwodu Armii Krajowej. W dawnym koszarowcu będzie miał swoją siedzibę sztab i dowództwo batalionu oraz trzy pododdziały wsparcia i zabezpieczenia, tu też będą spotykać się żołnierze na szkolenia, na poligon jeździć będą do Nowej Dęby. Być może zostaną wykorzystane inne budynki dawnej jednostki jeszcze niezagospodarowane między innymi magazynu żywnościowego kuchni i stołówki żołnierskiej i jeszcze jednego budynku koszarowego, tego za niezagospodarowaną wartownią i łaźnią. Planowana też jest odbudowa strzelnicy w Brzeźnicy.

Batalion będzie tworzyć pięć kompani – pododdziałów bojowych rozlokowanych w pięciu powiatach: mieleckim, ropczyckim, jasielskim, strzyżowskim i dębickim. Tak, więc w skład dębickiej jednostki będzie liczył około 900 osób. Dodatkowo stacjonować będzie tutaj około 100 osób w tym żołnierze służby stałej a zatrudnienie znajdzie także kilkunastu pracowników cywilnych.

Na koniec jeszcze kilka zdjęć z terenów byłej jednostki wojskowej.

Wyremontowano także ul. Kościuszki

A pamiętacie tereny wartowni i magazynów materiałów wybuchowych w Straszęcinie. Miasto Dębica wytyczyło tam działki budowlane i wszystkie zostały już sprzedane.

Jeszcze straszą zabudowania owczarni zarośnięte krzakami i drzewami ale na terenach magazynów materiałów wybuchowych i przyległych do niego terenach powstają pierwsze domy jednorodzinne

Poniżej przedstawiamy linki do poprzednich artykułów dla zobrazowania zmian, jakie zaszły: 

 • Spacerkiem po terenach w byłej jednostce wojskowej” z 2008 roku
 • Co nowego na terenie byłej jednostki wojskowej” z 2010 roku
 • I to już wszystko. Przez ostatnie lata zmiany są duże. Zapraszamy – warto tu przyjść i zobaczyć jak zmienił się krajobraz byłych koszar wojskowych i poligonu.

   Zbigniew Lamberski