kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Początki.

Z inicjatywy grupy byłych żołnierzy służących w 3 psap w Dębicy powstało  Stowarzyszenie Saperów Dębickich.

Po kilkunastu spotkaniach i wielu dyskusjach, grupa inicjatywna w składzie ośmiu  członków wypracowała podstawowe założenia programowe i zarys głównych punktów statutu Stowarzyszenia.

10 września 2003 roku wpisano Stowarzyszenie Saperów Dębickich do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000172802. Więcej >>

Jesteśmy patronem szkoły.

W uznaniu zasług żołnierzy wojsk inżynieryjnych stacjonujących w Dębicy dla miasta, regionu i kraju społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr9 podjęła decyzję o przyjęciu imienia związanego  z tradycją Garnizonu.

20 kwietnia 2002 roku, zgodnie z ceremoniałem nadawania imienia szkołom, „dziewiątka” otrzymała imię „Dębickich Saperów”. W uroczystości brały udział władze kuratoryjne, powiatowe, miejskie, społeczność szkoły, przedstawiciele 3psap oraz kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. W ten sposób rozpoczęło się w szkole kultywowanie tradycji po zlikwidowanej dębickiej jednostce wojskowej.

Uwaga niewybuchy !

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło sporo czasu, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. Informacje o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przekazać policji na nr 997

Więcej >>

Zachęcamy do lektury.

Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji kwartalnika „Saper” wydawanego przez Stowarzyszenie Saperów Polskich. Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji o historii, tradycjach, wydarzeniach w wojskach inżynieryjnych, nowinkach sprzętowych, jubileuszach, spotkaniach  saperskich i wiele innych. https://saper.com.pl/kwartalnik-saper/