kontakt@saperzy-debica.pl
 • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

 • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

 • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

 • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

 • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

 • Spotkanie towarzyskie 04.2018

13 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych

1.01.1989 – 30.04.1995

korpusowka

W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych z dniem 1.01.1989 roku 13 batalion saperów został przekształcony w 13 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych. Stanowisko komendanta 13 OSSWInż objął dotychczasowy dowódca 13bsap mjr dypl. Henryk Wolski.

Ośrodek przeznaczony był do szkolenia podoficerów zawodowych oraz dowódców drużyn służby zasadniczej pododdziałów wojsk inżynieryjnych w całych Siłach Zbrojnych RP.

Strukturę organizacyjną 13 OSSWInż. tworzyły:

 • Komenda Ośrodka
 • Sztab
 • Wydział Szkolenia
 • Wydział Wychowawczy
 • Kwatermistrzostwo
 • Służby Techniczne

Zasadniczymi pododdziałami ośrodka były:

 • Szkoła Podoficerów Zawodowych o strukturze plutonowej
 • Szkoła Podoficerska (służby zasadniczej) w składzie czterech kompanii szkolnych
 • kompania zabezpieczenia szkolenia
 • pluton remontowy
 • pluton zaopatrzenia
 • pluton rozpoznania inżynieryjnego

Ponadto w strukturze organizacyjnej ośrodka znajdował się patrol rozminowania, który utrzymywany był w stałej gotowości do oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Szkolenie pododdziałów ośrodka realizowane było na podstawie „Programu szkolenia pododdziałów wojsk inżynieryjnych” w sześciomiesięcznym cyklu szkoleniowym, który obejmował:

 • szkolenie podstawowe
 • szkolenie dowódcy drużyny i specjalisty
 • zgrywanie bojowe zakończone szkoleniem poligonowym i ćwiczeniem taktycznym
 • egzamin końcowy i promocja na pierwszy stopień podoficerski

Posiadając wykwalifikowaną kadrę szkoleniowo-wychowawczą oraz rozwiniętą bazę sprzętową, ośrodek kształcił elewów szkoły podoficerskiej  i słuchaczy Szkoły Podoficerów Zawodowych zarówno w dobrze wyposażonej bazie gabinetowej, jak i na przykoszarowym poligonie szkoleniowym. Zakończenie szkolenia odbywało się na poligonie w Nowej Dębie z wykorzystaniem sprzętu i bojowych środków minersko-zaporowych.

Szkolenie poligonowe w Nowej Dębie

Po ukończeniu szkolenia absolwent był przygotowany do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie osobowym podoficerów wojsk inżynieryjnych.  

W wyniku restrukturyzacji  Sił Zbrojnych z dniem 1.05.1995r. 13 OSSWInż został przeformowany w 3 Pułk Saperów.