kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Zamierzenia Stowarzyszenia Saperów Dębickich na 2022 rok

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia wprowadzone na terenie kraju, jak również brak planu zamierzeń Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Stowarzyszenie na chwilę obecną nie organizuje oraz nie planuje udziału w żadnych przedsięwzięciach i uroczystościach w 2022 roku. O wszystkich zmianach w tym zakresie Zarząd będzie informował członków poprzez stronę internetową oraz w przypadku spraw pilnych telefonicznie.

  1. Dyżury Zarządu –  z powodu braku własnego lokalu tylko telefoniczne do członków zarządu:
               Glijer Krzysztoftel. 695 926 441;
               Bednarz Zbigniewtel. 500 132 068;
               Kochanowski Eugeniusz
tel. 696 014 093;
               Zapłacki Krzysztoftel. 609415626

     2. Posiedzenia Zarządu  i Komisji Rewizyjnej SSD  odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał:

20.01.2022r.      godzina 14.00  posiedzenie zarządu SSD wraz z Komisją rewizyjną – sprawozdanie finansowe;

03.02.2022r.      godzina 17.00  według potrzeb:

11.03.2022r.      godzina do ustalenia – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia;

09.04.2022r.      godzina 17.00  według potrzeb;

26.08.2022r.      godzina 17.00  według potrzeb;

01.12.2022r.      godzina 17.00  według potrzeb.

UWAGA: powyższe terminy mogą ulec zmianie o czym Zarząd będzie informował na bieżąco na stronie internetowej Stowarzyszenia.