kontakt@saperzy-debica.pl
 • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

 • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

 • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

 • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

 • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

 • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Wojska Inżynieryjne

Saperzy to bardzo stary rodzaj wojsk. Jeden z najstarszych, ale zanim się ukształtował minęło wiele stuleci, w których współcześnie rozumiane zadania wojsk inżynieryjnych spełniali rzemieślnicy wykonujący dla walczących wojsk wszystko to, co dzisiaj nazywamy inżynieryjnym zabezpieczeniem pola walki.

W Polsce najstarsze ślady tej działalności można odnaleźć na zachodnich granicach, gdzie do dzisiaj wznoszą się resztki słynnych „Wałów Chrobrego”. Współczesne polskie wojska inżynieryjne czerpią swoje tradycje z epoki wielkich budowniczych i wodzów od epoki Piastów do Jana III Sobieskiego, ze sławnych dziejów korpusu inżynierów koronnych i litewskich, kompanii pontonierów batalionu saperów epoki stanisławowskiej, powstania kościuszkowskiego, z dziejów batalionu saperów powstania listopadowego, oddziałów pionierów powstania styczniowego, oddziałów saperów powstań – wielkopolskiego i śląskich, wojny obronnej 1939 roku, walki Polski Podziemnej, z bohaterskich czynów saperów spod Narwiku i Tobruku, tych znad Bugu, Wisły, Bałtyku, Odry i Nysy, spod Monte Cassino i Falez, Berlina i Pragi, którzy na wszystkich frontach II wojny światowej walczyli w obronie Ojczyzny. Tradycje saperskie są związane z imionami bohaterów narodowych – Naczelnika Tadeusza Kościuszki, generałów: Krzysztofa Arciszewskiego, Karola Sierakowskiego, Stanisława Zawadzkiego, Jakuba Jasińskiego, Michała Sokolnickiego, Ignacego Prądzyńskiego oraz z wieloma innymi skromnymi bohaterami, którzy uczyli co to jest honor i przysparzali sławy.

Wojska inżynieryjne, specjalny rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk. Wojska inżynieryjne wykonują najbardziej złożone prace wymagającego specjalistycznego przygotowania i zastosowania różnorodnego sprzętu inżynieryjnego. Zadania realizują w ramach dwóch zasadniczych funkcji: bojowej (wsparcia inżynieryjnego) i pokojowej. Pierwsza obejmuje zadania zabezpieczenia inżynieryjnego do których zaliczamy:

 • rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu;
 • rozbudowa fortyfikacyjna terenu (rejonów, rubieży, punktów i stanowisk);
 • budowa zapór inżynieryjnych i wykonanie niszczeń;
 • przygotowanie i utrzymanie dróg (osłona techniczna dróg);
 • wykonanie przejść (torowanie) w zaporach, przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń oraz rozminowanie terenu i obiektów;
 • urządzenie i utrzymanie przepraw;
 • wydobywanie i oczyszczanie wody;
 • wykonywanie przedsięwzięć inżynieryjnych w ramach maskowania wojsk i obiektów.

Wojska inżynieryjne w działaniach bojowych często przesądzają o zwycięstwie w walce. Ostatnie lata dowiodły, jak duże znaczenie ma działalność humanitarna i pokojowa na rzecz ludności cywilnej. Wojska inżynieryjne w czasie pokoju biorą udział w akcjach ratowniczych oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof ,realizują także budowę obiektów drogowych i mostowych, można je wykorzystać do prac wyburzeniowych, prowadzą rozminowanie kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, uczestniczą w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO.

Dzień Sapera jest obchodzony w Polsce 16 kwietnia w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej.

Wojska inżynieryjne w strukturach Sił Zbrojnych RP podlegają pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko Polskie

 • Sztab Generalny WP
 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa

Rodzaje Sił Zbrojnych

 • Wojska Lądowe
 • Marynarka Wojenna
 • Siły Powietrzne
 • Wojska Specjalne

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Kierownictwo

 • Dowódca Generalny
 • Zastępca Dowódcy Generalnego
 • Radca-Koordynator Dowódcy Generalnego
 • Szef Sztabu
 • Inspektor Wojsk Lądowych
 • Inspektor Sił Powietrznych
 • Inspektor Marynarki Wojennej
 • Inspektor Wojsk Specjalnych
 • Inspektor Szkolenia
 • Inspektor Rodzajów Wojsk
 • Starszy Podoficer Dowództwa

Struktura

 • Grupa dowódcy
 • Sztab
 • Inspektorat Wojsk Lądowych
 • Inspektorat Sił Powietrznych
 • Inspektorat Marynarki Wojennej
 • Inspektorat Wojsk Specjalnych
 • Inspektorat Szkolenia
 • Inspektorat Rodzajów Wojsk

Inspektorat Rodzajów Wojsk

W odróżnieniu od innych inspektoratów, które przejęły obowiązki rozformowanych dowództw rodzajów sił zbrojnych, Inspektorat Rodzajów Wojsk skupił w sobie aż sześć odmiennych i odrębnych rodzajów wojsk, które realizują zadania o charakterze zabezpieczającym dla działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Dlatego IRW jest największym z inspektoratów i jednocześnie drugą co do wielkości po Sztabie komórką funkcjonalną DG RSZ.

Inspektorat składa się z sześciu zarządów:

 • Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej;
 • Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności;
 • Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej;
 • Zarządu Inżynierii Wojskowej;
 • Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia;
 • Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia.

Zarząd Inżynierii Wojskowej zajmuje się planowaniem, organizacją i koordynacją wsparcia inżynieryjnego w Siłach Zbrojnych RP. Do głównych zadań zarządu należą: określanie kierunków szkolenia taktyczno-specjalnego Wojsk Inżynieryjnych oraz inżynieryjno-saperskiego w SZ RP oraz planowanie i koordynowanie użycia jednostek inżynieryjnych w akcjach ratunkowo-ewakuacyjnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Nadzoruje przedsięwzięcia szkoleniowe jednostek inżynieryjnych, związane z budową i naprawą infrastruktury mostowej i drogowej. Ponadto sprawuje nadzór nad oczyszczaniem kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz funkcjonowaniem patroli rozminowania. Zarząd odpowiada też za planowanie i koordynację wsparcia inżynieryjnego w zakresie pokonywania przeszkód wodnych, osłony technicznej obiektów komunikacyjnych na sieci transportowej znaczenia obronnego we współpracy z instytucjami pozamilitarnymi.

W Zarządzie Inżynierii Wojskowej cztery oddziały

 • Oddział gestorstwa i rozwoju
 • Oddział operacyjny
 • Oddział szkolenia
 • Oddział zagrożeń niemilitarnych

Kto jest kim

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowódca Generalny

generał Jarosław Mika

Inspektor Rodzajów Wojsk 

generał dywizji Sławomir Owczarek

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej

generał brygady Marek Wawrzyniak