kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

niewybychy„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA”

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci!

Każdy materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu czy niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.

Zasady zgłaszania.

O wybuchowym znalezisku należy szybko powiadomić policję tel.: 997

Informując należy:

     – określić miejsce odnalezienia;

     – określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość;

     – podać telefon i adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku;

     – po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci   i innych postronnych osób.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów czy niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić,

a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora!

Zaalarmowana jednostka Policji podejmie dalsze czynności polegające na wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu, zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu, powiadomią patrol saperski oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, inne służby.

Na terenie województwa podkarpackiego działają patrole saperskie w:

      16 bsap Nisko

      37-400 Nisko ul. Sandomierska 20

      tel.: 261 77 36 70

Przydzielony rejon odpowiedzialności:

Powiaty ziemskie: kolbuszowski, leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski.

Powiaty grodzkie: tarnobrzeski.

      21 bdow Rzeszów

      35-922 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22

      tel.: 261 15 55 48

Przydzielony rejon odpowiedzialności:    

Powiaty ziemskie: dębicki, jasielski, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, przeworski, rzeszowski, sanocki.

Powiaty grodzkie: krośnieński, rzeszowski, przemyski.