kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Zebranie Zarządu


W dniu 17.11.2022 odbyło się zebranie  zarządu w składzie :  Krzysztof Glijer, Andrzej Pociask, Krzysztof Zapłacki, Eugeniusz Kochanowski na którym  poruszono sprawę udziału  Stowarzyszenia we współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi   w programie  którego celem jest stworzenia możliwości i warunków  do uczestnictwa w życiu publicznym na rok 2023.

Omówiono sprawę organizacji konkursu w szkole podstawowej nr 9 poświęconego historii Wojsk Inżynieryjnych, JW 2265.

 Dalsza  część  spotkania poświęcona została na omówienie spotkania noworocznego planowany termin to  28.01.2023 godz. 15.00 miejsce spotkania muzeum Ziemi Dębickiej (sala tradycji JW)  później spotkanie towarzyskie w restauracji Dworek przy ul. Kościuszki.  Orientacyjny koszt to ok. 120zł.  szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym, prosimy chętnych o zgłaszanie się do członków zarządu.

W dalszej części omówiono sprawę wyjazdu na Ukrainę z darami od Stowarzyszenia Cywilnych Saperów, darowizn od członków Stowarzyszenia oraz firm i instytucji z terenu miasta i powiatu.