kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia 


W dniu 13 marca 2013 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” przy ul. Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich. W zebraniu udział wzięło 25 członków. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Wojciech Szmajda, który przywitał zebranych członków i w związku z obchodami dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia w imieniu Zarządu wraz z jego zastępcą Henrykiem Wolskim dokonali wręczenia pamiątkowej odznaki Stowarzyszenia Saperów Dębickich. Uhonorowani zostali koledzy: Zawartko Adam, Bachurski Ferdynand, Pusz Andrzej, Sroka Henryk, Jaszczur Wiesław, Underlik Aleksander oraz Sękowski Zbigniew w imieniu, którego odznakę odebrała żona Krystyna.

Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Lamberski oraz sekretarz Zapłacki Krzysztof. Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2010-2013 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium.Wytyczono także główne kierunki działania na obecną kadencję.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia

Zarząd:

                        Prezes                                 – Niedbał Andrzej 

                        Wiceprezes                          – Szmajda Wojciech

                        Sekretarz                              – Lamberski Zbigniew

                        Skarbnik                               – Papierz Artur

                        Członek                                – Wolski HenrykPrezes ZarząduCzłonkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna:

                        Przewodniczący                   – Sułkowski Adam

                        Z-ca przewodniczącego         – Bezłada Józef

                        Sekretarz                            – Zawartko AdamKomisja Rewizyjna

Zobowiązano sekretarza do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.