kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia.


W dniu 15 marca 2019 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” przy ul.Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich. W zebraniu udział wzięło 28 członków zwyczajnych .Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Niedbał, witając przybyłych. Z okazji 15-lecia Stowarzyszenia wręczono wszystkim zebranym okolicznościowe emblematy i długopisy.

Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Lamberski oraz sekretarz Wojciech Szmajda. Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2013-2016 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd:

 Prezes – Glijer Krzysztof  Wiceprezes – Sury Aleksander  Sekretarz – Bednarz Zbigniew  Skarbnik – Kochanowski Eugeniusz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Kostjan Adam Z-ca Przewodniczącego – Niedbał Andrzej Sekretarz – Sidorowicz Janusz

Wytyczono także główne kierunki działania, zatwierdzono zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na VI kadencję Stowarzyszenia. Zobowiązano sekretarza do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.