kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia 


W dniu 22 września 2011 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” przy ul. Grottgera 3 o godzinie 17.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

Zebranie sprawozdawcze otworzył Prezes Stowarzyszenia Wojciech Szmajda witając przybyłych Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zebrani Członkowie Stowarzyszenia po dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdaniem finansowym Skarbnika Stowarzyszenia oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej postanowili je przyjąć jednogłośnie a następnie udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Saperów Dębickich za okres od12 lutego 2010 do 22 września 2011 roku. Zatwierdzono także zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na pozostałą cześć II kadencji Stowarzyszenia do lutego 2013roku.