kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia 


W dniu 26 września 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” w Dębicy przy ul. Grottgera 3 o godzinie 17.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

Zebranie otworzył Prezes Andrzej Niedbał witając przybyłych Członków Stowarzyszenia. Pamiątkową odznakę z okazji dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia wręczono kol. Zdzisławowi Królowi. Zebrani obejrzeli także wystawę kolekcjonerską, którą przygotował kol. Aleksander Underlik.

26.09.2014 01     26.09.2014 02

Zebranie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Członkowie Stowarzyszenia po dyskusji nad sprawozdaniami z działalności Zarządu, finansowym Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej postanowili je przyjąć jednogłośnie a następnie udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 13 marca 2013 do 26 września 2014 roku.

Zatwierdzono także zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na pozostałą cześć II kadencji Stowarzyszenia do marca 2016 roku.