kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Walne zbranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia


W dniu 11 marca 2016 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” przy ul. Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

W zebraniu udział wzięło 25 członków zwyczajnych. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Niedbał, witając przybyłych Członków Stowarzyszenia. Pamiątkową odznakę z okazji dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia wręczono kol. Januszowi Dziedzicowi.

wz 11.03.2016 05     wz 11.03.2016 06

Zebrani obejrzeli także wystawę kolekcjonerską „Pieniądz na ziemiach polskich”, którą przygotował kol. Aleksander Underlik.

wz 11.03.2016 07     wz 11.03.2016 08

Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Lamberski oraz sekretarz Wojciech Szmajda.

wz 11.03.2016 01     wz 11.03.2016 02

wz 11.03.2016 03     wz 11.03.2016 04

Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2013-2016 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

Zarząd:

                        Prezes                                  – Niedbał Andrzej 

                        Wiceprezes                           – Szmajda Wojciech

                        Sekretarz                               – Lamberski Zbigniew

                        Skarbnik                                – Sury Aleksander

                        Członek                                 – Zapłacki Krzysztof

Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Niedbał

Zarząd

Komisja Rewizyjna:

                        Przewodniczący                     – Bednarz Zbigniew

                        Z-ca przewodniczącego           – Kochanowski Eugeniusz

                        Sekretarz                               – Kobel Anna

Komisja Rewizyjna

Wytyczono także główne kierunki działania, zatwierdzono także zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na V kadencję Stowarzyszenia. Zobowiązano sekretarza do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.