kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Szanowne koleżanki i koledzy.


Dziękuję serdecznie za wsparcie finansowe w postaci 1% podatku dochodowego za 2009 rok. Pomoc tą traktujemy jako wyraz Waszej dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Dziękuję  z całego serca wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć właśnie mojego syna Szymona.

Jednocześnie zwracam się z ogromną prośbą do Was szanowne koleżanki i koledzy, o przekazanie 1% swojego podatku za 2010 r. na rzecz Fundacji Śnieżki „TWOJA SZANSA” w Brzeżnicy nr KRS 0000231088 z dopiskiem dla SZYMONA NOWOROLSKIEGO.

                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                          Stanisława Noworolska

                                                                          Szymon Noworolski