kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto Wojska Polskiego.


Święto państwowe obchodzone od 1992 roku 15 sierpnia (ustawa Sejmu RP z 30 lipca 1992) w rocznicę „Cudu Nad Wisłą”. Po raz pierwszy ustanowił je Minister Spraw Wojskowych Stanisław Szeptycki rozkazem z 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim: „W dniu tym wojsko     i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz.    W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

Nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyście w okresie  II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 roku, kiedy to ówczesne władze ustanowiły Dzień Wojska Polskiego w dniu 12 października na pamiątkę chrztu I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W latach 1990-1991 obchodzono je w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, aby w roku 1992 ostatecznie ustawą sejmową z dnia 30 lipca 1992 r. przywrócić obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

To już 91 rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Polacy bardzo szybko zaczęli kojarzyć Bitwę Warszawską z jednym z najważniejszych maryjnych świąt – Wniebowzięciem NMP. Powszechne stało się przekonanie, że polskie zwycięstwo zostało wymodlone przez wiernych przed jasnogórską ikoną. „Cud nad Wisłą” stał się kolejnym po obronie Częstochowy podczas szwedzkiego potopu w XVII wieku, dowodem na szczególną więź polskiego narodu z Matką Jezusa. Bitwa przeszła do historii, jako osiemnasta, największa na świecie i zaliczana jest do największych starć w dziejach oręża polskiego a jej skutki były ważne nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. „Cud na Wisłą” ocalił europejską demokrację i polską niepodległość. Dziś Bitwa Warszawska każdemu kojarzy się z walką, w której Wojsko Polskie pokonało bolszewików i powstrzymało ich ofensywne działania na zachód Europy.

Dzień przed głównymi obchodami święta Wojska Polskiego w Ossowie odbędzie się widowisko plenerowe rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej z 1920 roku oraz Msza Polowa i Apel Pamięci w miejscu bitwy połączony ze składaniem wieńców i wiązanek przed krzyżem upamiętniającym miejsce śmierci ks. mjr Ignacego Skorupki. W Radzyminie – Msza Polowa oraz Apel Pamięci na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 r. połączony ze składaniem wieńców i wiązanek na grobach poległych żołnierzy.

W Warszawie Apel Poległych na Cmentarzu Powązkowskim połączony z zapaleniem zniczy na grobach żołnierskich oraz złożeniem wieńców i wiązanek przed pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym w 1920 r. 15 sierpnia odbędą się we wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały oraz Apel Pamięci oraz uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie połączona ze składaniem wieńców i wiązanek  na jego płycie.