kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto Wojska Polskiego.


W piątek 15 sierpnia świętujemy zwycięską dla strony polskiej Bitwę Warszawską z 1920 roku w konflikcie polsko-bolszewickim. To także Dzień Wojska Polskiego. Od uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku Wojsko Polskie podkreśla swą tradycję i historyczny rodowód, kultywując tradycje oręża polskiego w znakach, nazwach, ceremoniale wojskowym i obchodach świąt wojskowych.

To bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków oraz dobra okazja do rozmowy o patriotyzmie, narodzie a także roli i znaczeniu służby wojskowej.

To już 94 rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Polacy bardzo szybko zaczęli kojarzyć Bitwę Warszawską z jednym z najważniejszych maryjnych świąt – Wniebowzięciem NMP. Powszechne stało się przekonanie, że polskie zwycięstwo zostało wymodlone przez wiernych przed jasnogórską ikoną. „Cud nad Wisłą” stał się kolejnym po obronie Częstochowy podczas szwedzkiego potopu w XVII wieku, dowodem na szczególną więź polskiego narodu z Matką Jezusa. Bitwa przeszła do historii, jako osiemnasta, największa na świecie i zaliczana jest do największych starć w dziejach oręża polskiego a jej skutki były ważne nie tylko dla Polski, ale i dla Europy.„Cud na Wisłą” ocalił europejską demokrację i polską niepodległość. Dziś Bitwa Warszawska każdemu kojarzy się z walką, w której Wojsko Polskie pokonało bolszewików i powstrzymało ich ofensywne działania na zachód Europy. Święto Sił Zbrojnych RP po raz pierwszy ustanowił Minister Spraw Wojskowych Stanisław Szeptycki rozkazem z 4 sierpnia 1923 roku.

Obchodzono je do 1947 roku, kiedy to ówczesne władze ustanowiły Dzień Wojska Polskiego w dniu 12 października na pamiątkę chrztu I Dywizji Pancernej im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Po upadku komunizmu – w latach 1990-1991 – Dzień Wojska Polskiego obchodzono dnia 1 maja, aby w roku 1992 ostatecznie ustawą sejmową z dnia 30 lipca 1992 roku przywrócić obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

W Warszawie 14 sierpnia o godzinie 20.00  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku odbędzie się Apel Pamięci połączony z zapaleniem zniczy oraz złożeniem wieńców i wiązanek na mogiłach żołnierzy poległych w 1919-1920 roku. O godzinie 21.00 w Ossowie przed Krzyżem upamiętniający śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne.

Obchody święta 15 sierpnia rozpoczną się o godzinie 8.10 złożeniem wieńca przez Prezydenta RP przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 8.30 msza święta w intencji Ojczyzny w Katedrze Wojska Polskiego.

W Muzeum Wojska Polskiego od godziny 9.00 dzień otwarty, w ramach którego dla zwiedzających dostępna będzie ekspozycja plenerowa, a od godz. 12.00 ekspozycje stałe.

O godzinie 10.00 – Złożenie wieńca przez Prezydenta RP na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

W Ossowie o godzinie 10.00 na Cmentarzu Poległych w Ossowie odbędą się uroczystości religijno-patriotyczne a o 14.00  odbędzie się widowisko plenerowe Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

O 11.00 na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego – uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej orderów i odznaczeń państwowych, nominacji generalskich i honorowej broni białej oraz pożegnanie generałów odchodzących do rezerwy. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nada dwunastu oficerom Sił Zbrojnych RP stopień generalski i jednemu stopień admiralski. Stopień generała brygady otrzyma płk. Wojciech Marek Kucharski Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Główne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 12.00 wystąpieniem Prezydenta RP i będą połączone z przemarszem pododdziałów reprezentacyjnych i kompanii honorowych, dynamicznym pokazem sprzętu wojskowego oraz przelotem samolotów i śmigłowców. W defiladzie zobaczymy czołgi – Leopard 2A5, transportery kołowe Rosomak, armatohaubice Krab, Honkery Skorpion, wyrzutnie rakietowe, czy transportowce Hercules i Casa. Nad defilującymi przeleci około 50 maszyn m.in. odrzutowce F-16 i MIG-29.

Po południu od godziny 13.00 w Parku Agrykoli odbędzie się żołnierski festyn, podczas którego będzie okazja obejrzeć wojskowe maszyny i porozmawiać z żołnierzami. W planie imprezy m.in. koncerty Orkiestry Koncertowej oraz  Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, pokazy historycznego i współczesnego sprzętu wojskowego: armatohaubice 152 mm Dana; wyrzutnie WR-40 Langusta; radar rozpoznania artyleryjskiego Liwiec; HMMWV; zestaw przeciwlotniczy Hibneryt; PRWB Osa; transporter minowania narzutowego Kroton; pojazd saperski Topola; zestaw nurkowy UWS-50; pojazd podwodny ROV Sea Falcon; bezzałogowiec Orbiter; radiostacje przenośne; moździerze, granatniki, karabiny i karabinki, wyposażenie strzelca wyborowego i wiele innego wojskowego sprzętu, wystawy okolicznościowe oraz miasteczko militarne dla dzieci i młodzieży.

O godz. 13.05 przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej WP im. gen. Józefa Wybickiego. Na  Cmentarzu Żołnierzy Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 r. o godzinie 21.00 w Radzyminie rozpocznie się uroczystość patriotyczno-religijna.

Z okazji Święta Wojska Polskiego Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich żołnierzom służby zawodowej, kombatantom i weteranom, żołnierzom rezerwy i w stanie spoczynku oraz pracownikom wojska – wszystkim, którzy mają swój udział w budowaniu nowoczesnej armii – życzymy zawodowej i służbowej satysfakcji, zdrowia a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkiego najlepszego!