kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto Wojska Polskiego.


W dniu 15 sierpnia 2013 roku przypada bardzo ważne wydarzenie dla narodu polskiego. W tym czasie świętujemy zwycięską dla strony polskiej Bitwę Warszawską z 1920 rokuw konflikcie polsko-bolszewickim i ustanowiony świętem państwowym DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jako że zbiega się z kościelnym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej. Od uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku Wojsko Polskie podkreśla swą tradycję i historyczny rodowód, kultywuje tradycje oręża polskiego w znakach, nazwach, ceremoniale wojskowym i obchodach świąt wojskowych. To bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków oraz dobra okazja do rozmowy o patriotyzmie, narodzie a także roli i znaczeniu służby wojskowej.

Zwyczajowo bitwę warszawską, stoczoną w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku nazywa się „cudem nad Wisłą” i uznaje się za przełomową w historii świata, ponieważ w obliczu militarnej przewagi wojsk bolszewickich polskie zwycięstwo było niemal niemożliwe. Mimo to armia Józefa Piłsudskiego zdołała zatrzymać czerwony marsz na zachód Europy. Bitwa zadecydowała nie tylko o niepodległości Polski, ale też uchroniła cała Europę przed rozprzestrzenieniem się komunizmu i sowieckiego totalitaryzmu. Święto Sił Zbrojnych RP zostało po raz pierwszy ustanowił Minister Spraw Wojskowych Stanisław Szeptycki rozkazem z 4 sierpnia 1923 roku. Obchodzono je do 1947 roku, kiedy to ówczesne władze ustanowiły Dzień Wojska Polskiego w dniu 12 października na pamiątkę chrztu I Dywizji Pancernej im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Po upadku komunizmu – w latach 1990-1991 – Dzień Wojska Polskiego obchodzono dnia 1 maja, aby w roku 1992 ostatecznie ustawą sejmową z dnia 30 lipca 1992 r. przywrócić obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

To już 93 rocznica Bitwy Warszawskiej.

W Warszawie 14 sierpnia o godzinie 20.00 odbędzie się Apel Poległych na Cmentarzu Powązkowskim połączony z zapaleniem zniczy na grobach żołnierskich oraz złożeniem wieńców i wiązanek przed pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym w 1919-1920 roku.

O godzinie 21.00 w Ossowie przed Krzyżem upamiętniający śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne.

Obchody święta 15 sierpnia rozpoczną się o godzinie 8.30 mszą święta za Ojczyznę i Wojsko Polskie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. We wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały oraz Apele Pamięci.

W Ossowie o godzinie 10.00 na Cmentarzu Poległych w Ossowie odbędą się uroczystości religijno-patriotyczne.

O godzinie 10.00 –  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, złożenie wieńca przez Prezydenta RP na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza;

O 11.00 na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego – uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej orderów i odznaczeń państwowych, nominacji generalskich i honorowej broni białej oraz pożegnanie generałów odchodzących do rezerwy;

Godzina 12.00 – Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – uroczystości przy pomniku a o godzinie 12.30 w Alejach Ujazdowskich, trasa od Pałacu na Rozdrożu do ulicy Gagarina – pokaz historycznego i współczesnego sprzętu wojskowego.

Z okazji Święta Wojska Polskiego Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich żołnierzom służby zawodowej, kombatantom i weteranom, żołnierzom rezerwyi w stanie spoczynku oraz pracownikom wojska – wszystkim, którzy mają swój udział w budowaniu nowoczesnej armii – życzymy zawodowej i służbowej satysfakcji, zdrowia a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkiego najlepszego!