kontakt@saperzy-debica.pl
 • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

 • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

 • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

 • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

 • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

 • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto Wojsk Inżynieryjnych – Dzień Sapera.


Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, honorując wysiłek saperskich zmagań na wszystkich frontach wojennych, uznały kwiecień „Miesiącem Wojsk Inżynieryjnych” a dzień 16 kwietnia Dniem Sapera. Ustanowiono je na pamiątkę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku. Operację przeprawiania wojsk, które miały zadać decydujący cios armii hitlerowskiej, zabezpieczało wówczas 25 batalionów inżynieryjnych różnych specjalności. To było największe w historii naszej armii zgrupowanie tego rodzaju wojsk. Podczas forsowania rzek zginęło kilka tysięcy saperów.

Obecnie Wojska Inżynieryjne realizują swoje zadania na płaszczyźnie bojowej poprzez rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, budowę i pokonywanie zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk. Działalność humanitarna natomiast ma charakter pokojowy i obejmuje m.in. oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych, udział w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO.

Centralne uroczystości święta Wojsk inżynieryjnych obyły się w Warszawie 16 kwietnia 2018 roku. O godzinie 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona uroczysta msza święta w intencji żołnierzy wojsk inżynieryjnych z okazji ich święta przez Biskupa Polowego WP dr Józefa Guzdka, w której wzięli udział m.in.: inspektor rodzajów wojsk gen. bryg. Sławomir Owczarek, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek Wawrzyniak oraz byli szefowie wojsk inżynieryjnych: gen. broni Henryk Tacik, gen. dyw. Janusz Lalka, gen. bryg. Bogusław Bębenek. W południe saperzy tradycyjnie spotkali się przy pomniku „Chwała Saperom”. W uroczystości wzięli udział dowódca generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika, biskup polowy dr Józef Guzdek, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk w st. spocz. Tadeusz Dzikowski, generalny wikariusz Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks.płk Bogdan Radziszewski oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych stolicy. Uroczystość poprowadził Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek Wawrzyniak. Po okolicznościowych przemówieniach wręczono wyróżnienia dla zasłużonych i wyróżniających się saperów. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem „Chwała Saperom”.

Swoje święto obchodzili w Dębicy Członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich oddalając cześć i hołd saperom, uczestnikom rozminowywania kraju oraz tym, którzy poświęcili swe życie w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ. Przybyłych gości: Starostwa Powiatu Dębickiego mgr Wiesława Lade, Burmistrza Miasta Dębica mgr Mariusza Szewczyka, przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień: ppłk Andrzeja Nykla z Jasła, mjr mgr inż. Wiesława Maciejowskiego z Tarnowa, mjr mgr inż. Roberta Bajorskiego z Mielca, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy mgr Grażynę Pondo wraz z delegacją nauczycieli i uczniów oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia przywitał Prezes Stowarzyszenia płk rez. Andrzej Niedbał oraz płk rez. Bogdan Placek. Po okolicznościowych wystąpieniach Prezes Stowarzyszenia odebrał życzenia od zaproszonych gości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych. Na terenie byłej jednostki wojskowej przed figurką Matki Boskiej i obeliskami upamiętniającymi poległych Saperów na terenie jednostki oraz przed kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

O godzinie 18.00 wszyscy zebrani uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza i kapelana Stowarzyszenia ks. Józefa Wątrobę w intencji poległych saperów i pracowników cywilnych wojska. Dziękujemy ks. Kapelanowi za ciepłe słowa, duszpasterską opiekę i wspólną modlitwę. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje koleżankom i kolegom za udział w uroczystościach obchodów „Święta Sapera”. W tym uroczystym dniu, składamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

Serdecznie dziękujemy za nadesłane życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych:

 • Władzom Starostwa Powiatowego;
 • Władzom Miasta Dębica;
 • Społeczności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle z ppłk mgr Andrzejem Nyklem;
 • Społeczności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie z ppłk mgr inż. Piotrem Waręckim;
 • Społeczności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu z ppłk mgr inż. Mirosław Ciesielskim;
 • płk Leszkowi Dacie z Rodziną;
 • Dyrekcji, Gonu Pedagogicznemu, Społeczności Uczniowskiej oraz Pracownikom Publicznej
 •      Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy.

  „Chwała Saperom”