kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto saperów w Warszawie i Dębicy.


Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, honorując wysiłek saperskich zmagań na wszystkich frontach wojennych, uznały kwiecień „Miesiącem Wojsk Inżynieryjnych”, a 16 kwietnia obchodziliśmy Dzień Sapera.

Dzień Sapera ustanowiony został Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiegonr 105 z dnia 4 kwietnia 1946 roku upamiętniający forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz wydarzenia z 1945 roku, oddanie i bohaterstwo saperów, którzy pełniąc niebezpieczną służbę narażali, a niejednokrotnie tracili własne życie w walce z najeźdźcą.

Powiedzenie, że niebezpieczeństwo nie kończy się wraz z ostatnim wystrzałem, bo saperzy wciąż są w walce jest aktualne po dzisiejsze czasy, choć od działań wojennych minęło wiele lat.

W dniu tym przypominamy ogromny wysiłek i poświęcenie. Dziękujemy za ofiarę krwi i życia w czasie II wojny światowej i okresie rozminowania kraju w czasie odbudowy ze zniszczeń powojennych, za budowę mostów ich ochronę podczas powodzi. Czcimy także pamięć wszystkich tych naszych kolegów, którzy oddali swoje młode życie w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ.

W dniach 13-14 kwietnia członkowie zarządu Stowarzyszenia kol.: płk rez. Andrzej Niedbał i ppłk rez. Wojciech Szmajda w obiektach sali tradycji oraz świetlicy odbyli spotkania z uczniami wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” w Dębicy. Spotkania te tradycyjnie już od kilku lat odbywają się przed obchodami rocznicowymi Patrona Szkoły. W bieżącym roku obchody rocznicowe szkoły zbiegły się z jubileuszem 30 lecie jej powstania oraz 70 rocznicą święta Wojsk Inżynieryjnych – „Dniem Sapera”. Pani Dyrektor Grażyna Pondo przedstawiła uczniom oficerów prowadzących zajęcia oraz zapoznała z ogólną tematyką zajęć. Zajęcia dotyczyły historii i współczesności wojsk inżynieryjnych oraz zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prowadzących a zadawane pytania dotyczyły tematyki wszystkich zadań realizowanych przez wojsko i saperów. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do podniesienia wiedzy uczniów na temat historii i współczesnych zadań realizowanych przez wojska inżynieryjne, a prowadzącym dały dużo satysfakcji z możliwości przekazania posiadanej wiedzy.

ds 2015 01     ds 2015 02

Od Mszy św. sprawowanej przez bp. Józefa Guzdka w Katedrze Polowej WP w czwartek, 16 kwietnia rozpoczęły się obchody święta wojsk inżynieryjnych. W kazaniu ordynariusz wojskowy podkreślał, że w życiu każdego człowieka ważne jest uznanie dla jego pracy i służby. Pułkownik Andrzej Solarz, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej podziękował biskupowi za sprawowaną Eucharystię, podkreślając, że w katedrze polowej chętnie spotykają się na modlitwie kolejne pokolenia saperów, oddając hołd i dziękując za opiekę Matce Bożej Hetmance Żołnierza Polskiego.

O godzinie 12.00 z udziałem przedstawicieli MON, Sztabu Generalnego WP oraz Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dnia Sapera przed pomnikiem „Chwała Saperom” odbyły się centralne uroczystości. Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Jerzy Michałowski podziękował za rzetelną i pełną poświęceń służbę saperom oraz rodzinom żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych. „Wykonując odpowiedzialne i niebezpieczne zadania, w pełni zasługujecie na szacunek oraz uznanie w Siłach Zbrojnych, w społeczeństwie i w gronie sojuszników…..Szczególne wyrazy uznania kieruję do Waszych najbliższych, którzy dają Wam niezbędne wsparcie, a jednocześnie najlepiej znają smak Waszej służby”. Pan Generał wyraził również uznanie za nieustanną gotowość wojsk inżynieryjnych do wykonywania niebezpiecznych zadań w kraju, podczas akcji rozminowania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, a także podczas służby w polskich kontyngentach wojskowych.

Podczas uroczystości przed pomnikiem w parku kultury i wypoczynku im. Edwarda Rydza Śmigłego, przy Wisłostradzie zasłużeni saperzy wyróżnieni zostali medalami i odznakami: „Za rozminowanie kraju”, Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych, Zasłużony Saper” oraz „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”. Medalem „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” odznaczony został członek naszego Stowarzyszenia kol. Bachurski Ferdynand. Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem „Chwała Saperom”, a następnie na „Płycie Czerniakowskiej”.

Tradycyjnie w centralnych uroczystościach w Warszawie wzięła udział grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy im.” Dębickich Saperów”. Stowarzyszenie Saperów Dębickich reprezentował kol. Wojciech Szmajda. Delegacja młodzieży i pedagodzy Szkoły Podstawowej w zwartym szyku z emblematem szkoły dołączyli do zebranych przy pomniku„Chwała Saperom” żołnierzy wojsk inżynieryjnych.

Po ceremonii złożenia kwiatów z uczestnikami wycieczki spotkał się Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pan Pułkownik Andrzej Solarz. Pan Pułkownik podziękował za postawę i godne reprezentowanie podczas uroczystości wręczając wszystkim okolicznościowe gifty.

ds 2015 41     ds 2015 42

W czasie dwudniowego pobytu uczniowie zwiedzili Warszawę, Centrum Nauki Kopernik, zapoznali się z historią i zadaniami Garnizonu Warszawa, uczestniczyli w zmianie watry przed Grobem Nieznanego Żołnierza i odwiedzili Garnizon Kazuń, gdzie gościnnie zostali przyjęci przez dowódcę 2 Mazowieckiego Pułku Saperów pana pułkownika Adama Przygodę.

Dziękujemy serdecznie mgr Janowi Rachwałowi dyrektorowi ”Saperskiej Dziewiątki” pedagogom i uczniom za kontynuowanie saperskich tradycji.

Swoje święto 16 kwietnia obchodzili w Dębicy Członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich oddając cześć i hołd saperom, uczestnikom rozminowywania kraju oraz tym, którzy poświęcili swe życie w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ.

O godzinie 16.30 na terenie byłej jednostki wojskowej w sali Historii Garnizonu Dębickiego w Muzeum Regionalnym w Dębicy w 70 rocznicę Święta Wojsk Inżynieryjnych – „Dzień Sapera” z okazji naszego Święta swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: delegacja Powiatu Dębickiego z Panem Starostą, Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Dyrektorem Wydziału Edukacji, Burmistrz Miasta Dębicy, delegacja WKU Mielec, Dyrektor, Nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów”, członkowie Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia kol. Andrzej Niedbał po przywitaniu gości przedstawił przygotowaną na tę okazje krótką prezentacje multimedialną. Wzruszająca część artystyczną przedstawili uczniowie szkoły.

Po części oficjalnej i artystycznej na ręce Prezesa przedstawiciele władz samorządowych złożyli z okazji naszego świata okolicznościowe adresy i życzenia.

Po zwiedzeniu Sali tradycji garnizonu dębickiego uczestnicy uroczystości przeszli pod figurkę Matki Boskiej oraz obelisk upamiętniający poległych Saperów na terenie byłej jednostki wojskowej, gdzie przy dźwiękach trąbki i werbli złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

ds 2015 17     ds 2015 18

Przed Kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy o godzinie 17,45 zaproszeni goście i członkowie Stowarzyszenia złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą „Chwałę Saperów”. O godzinie 18.00 wszyscy zebrani uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza i kapelana Stowarzyszenia ks. Józefa Wątrobę w intencji poległych saperów i pracowników cywilnych wojska. Dziękujemy ks. Kapelanowi za wzruszającą homilię i wspólną modlitwę.

ds 2015 22     ds 2015 21

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje zaproszonym gościom, koleżankom i kolegom za udział w uroczystościach obchodów „Święta Sapera”. Dziękujemy Pani Dyrektor Grażynie Pondo, nauczycielom, rodzicom, uczniom szkoły za przygotowanie części artystycznej, kol. Stanisławowi Świerkowi za oprawę muzyczną naszej uroczystości, kol. Jackowi Dymitrowskiemu za udostępnienie pomieszczeń Muzeum i wszelką pomoc w przygotowaniu prezentacji.

18 kwietnia członkowie i sympatycy Stowarzyszenia spotkali się w sali Restauracji Hotelu Gold w Dębicy na spotkaniu towarzyskim. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes kol. Niedbał Andrzej. W pierwszej części spotkania omówiono bieżące i przyszłe działania Stowarzyszenia. Serdecznym długim rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Spotkanie upłynęło w radosnej i przyjemnej atmosferze, a wszyscy świetnie się bawili.

ds 2015 36     ds 2015 33

 W tym uroczystym dniu jeszcze raz, składamy wszystkim najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

aktualności >>