kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto Saperów w Warszawie i Dębicy.


Już od 71 lat w kwietniu Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, honorując wysiłek saperskich zmagań na wszystkich frontach wojennych, uznały kwiecień „Miesiącem Wojsk Inżynieryjnych”.

Szczególną datą w tym miesiącu jest dzień 16 kwietnia, kiedy to obchodzimy Święto upamiętniające forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – święto nazywane „Dniem Sapera”. Upamiętnia ono wydarzenia z 1945 roku oraz oddanie i bohaterstwo saperów, którzy pełniąc niebezpieczną służbę narażali, a niejednokrotnie tracili własne życie w walce z najeźdźcą.

Barwy i proporce saperów jak mówią słowa refrenu Marsza Saperskiego

„Saperskie barwy są czarno – czerwone czarne od dymu, czerwone od krwi!”….

symbolizują: czerń – ziemie, w której, na co dzień przychodzi im pracować, czerwień – przelaną krew w czasie wojen oraz podczas walki z „zardzewiałą śmiercią”. Służbę pełnią w myśl znanego powiedzenia: czasem niszczyć, często budować, zawsze służyć. To bardzo ciężka, ryzykowna i niebezpieczna służba. Mimo upływu 71 lat od zakończenia drugiej wojny światowej oni wciąż są w walce. W rzeczywistości wojska inżynieryjne to nie tylko saperzy, ale także pododdziały budowy dróg i mostów, wydobywania i oczyszczania wody, minerzy, pontonierzy i szereg innych specjalności wojskowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomocny nie tylko na polu walki, ale także w czasie pokoju.

W dniach 11-12 kwietnia członkowie zarządu Stowarzyszenia kol.: płk rez. Andrzej Niedbałi ppłk rez. Wojciech Szmajda w obiektach sali tradycji oraz świetlicy odbyli spotkania z uczniami wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” w Dębicy. Spotkania te tradycyjnie już od kilku lat odbywają się przed obchodami rocznicowymi Patrona Szkoły. Zajęcia dotyczyły historii i współczesności wojsk inżynieryjnych oraz zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami.

ds 2016 01     ds 2016 02

Od Mszy św. sprawowanej w Katedrze Polowej WP w piątek, 15 kwietnia o godzinie 10.00 przez Ks. płk Januarego Wątrobę, wikariusza generalnego biskupa polowego rozpoczęły się centralne obchody Dnia Sapera. W przesłaniu biskupa polowego Józefa Guzdka do uczestników uroczystości czytamy:

„Wasze Święto jest okazją do podziękowania za ofiarne wypełnianie codziennych zadań służbowych. Zapewniam o modlitwie za Was i Wasze Rodziny, którym dziękuję za wytrwałość i wspieranie w trudach żołnierskiej służby. W tym szczególnym dniu pragnę wyrazić wdzięczność także byłym dowódcom i żołnierzom oraz wszystkim, którzy pielęgnują dorobek, tradycje i doświadczenie wielu saperskich pokoleń”….

W kazaniu Ks. Wątroba wyraził wdzięczność saperom za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Z okazji święta saperów złożył żołnierzom i pracownikom Wojsk Inżynieryjnych życzenia:

….„Niech ten pokój gości w waszych rodzinach, przynosi szczęście osobiste i zawodowe. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który jest źródłem wszelkiego pokoju, obdarzy was swym błogosławieństwem i otoczy opieką w dalszej, często niebezpiecznej, ale wspaniałej służbie dla dobra narodu, Ojczyzny i pokoju na całym świecie. Zabierzcie ze sobą dzisiejsze słowa Chrystusa „Pokój wam”, nadajcie im realny kształt i znaczcie nimi szlak waszej codziennej ofiarnej służby…”.

W imieniu uczestników, żołnierzy i pracowników Wojsk Inżynieryjnych, płk Andrzej Solarz, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej, podziękował Ks. Wątrobie za sprawowaną liturgię. Po Mszy św. pod tablicą poświęconą poległym saperom, znajdującą się w kruchcie katedry złożone zostały kwiaty.

Główna część uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych organizowana przez Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się o godzinie 12.00 przed pomnikiem „Chwała Saperom” w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i rozpoczęła się od przemówień szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Andrzeja Solarza oraz zastępcy szefa Sztabu Generalnego gen. brygady Jana Dziedzica. Obaj podkreślali trudną i niezwykle wymagającą służbę saperów, którzy rozminowują, budują drogi, mosty, przeprawy, usuwają skutki powodzi oraz klęsk żywiołowych, niszczą zapory lodowe.

„Za tę trudną służbę wszystkim saperom należą się wyrazy uznania i podziękowania, bo oprócz tego, że wojska inżynieryjne dysponują znakomitym sprzętem, stanowią przykład profesjonalizmu i nowoczesności, należy ciągle pamiętać, że największą ich wartością zawsze i niezmiennie pozostają ludzie – oddani służbie, wspaniali żołnierze. Chwała saperom!”

– powiedział kończąc swoje wystąpienie gen. brygady Jan Dziedzic. Po okolicznościowych przemówieniach wręczono medale „Za rozminowanie kraju”, „Zasłużony saper Wojska Polskiego” i „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców pod pomnikiem „Chwała Saperom”.

Tradycyjnie w centralnych uroczystościach tego święta wraz z grupą uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy im.” Dębickich Saperów”, Stowarzyszenie Saperów Dębickich reprezentowali kol. Wojciech Szmajda i Bogusław Placek. Delegacja Stowarzyszenia Dębickich Saperów, młodzież i pedagodzy Szkoły dołączyła do zebranych przy pomniku „Chwała Saperom” żołnierzy wojsk inżynieryjnych, przedstawicieli innych rodzajów wojsk, kombatantów i mieszkańców Warszawy składając wieńce przed pomnikiem oddała hołd żołnierzom poległym w czasie rozminowania ojczyzny. Dziękujemy serdecznie panu mgr Janowi Rachwałowi dyrektorowi ”Saperskiej Dziewiątki” pedagogom i uczniom za kontynuowanie saperskich tradycji.

ds 2016 03     ds 2016 04

ds 2016 05     ds 2016 06

ds 2016 07     ds 2016 08

Dziękujemy Panu płk rez. Andrzejowi Pendzel za udostępnienie zdjęć z warszawskich uroczystości.

15 kwietnia w Dębicy obchodzili swoje święto Członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich oddalając cześć i hołd saperom, uczestnikom rozminowywania kraju oraz tym, którzy poświęcili swe życie w misjach pokojowych. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17.15 na terenie byłej jednostki wojskowej przed figurką Matki Boskiej oraz obeliskiem upamiętniającym poległych Saperów gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

ds 2016 09     ds 2016 10

O godzinie 17.45 przed Kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy członkowie Stowarzyszenia złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą „Chwałę Saperów” a o godzinie 18.00 uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza i kapelana Stowarzyszenia Ks. Jacka Wątrobę w intencji poległych saperów i pracowników cywilnych wojska.

ds 2016 11     ds 2016 12

16 kwietnia członkowie i sympatycy Stowarzyszenia spotkali się w sali Restauracji Hotelu Gold w Dębicy na spotkaniu towarzyskim. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes kol. Niedbał Andrzej.

W pierwszej części spotkania omówiono bieżące i przyszłe działania Stowarzyszenia a nowym członkom Barbarze Jarząb i Mariuszowi Ćwiok wręczono okolicznościowe odznaki stowarzyszenia.

ds 2016 13     ds 2016 14

Wojciech Szmajda zrelacjonował przebieg centralnych uroczystości Dnia Sapera w Warszawie oraz przekazał saperskie życzenia od jego uczestników. Serdecznym długim rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Spotkanie upłynęło w radosnej i przyjemnej atmosferze, a wszyscy świetnie się bawili.

 ds 2016 15     ds 2016 16

ds 2016 17     ds 2016 18

ds 2016 19     ds 2016 20

ds 2016 21     ds 2016 22

ds 2016 23     ds 2016 24

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje koleżankom i kolegom za udział w uroczystościach obchodów „Święta Sapera”. W tym uroczystym dniu, składamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za przekazane i nadesłane życzenia z okazji naszego święta:

  • Panu Edwardowi Brzostowskiemu w imieniu, którego na naszym spotkaniu towarzyskim życzenia dla wszystkich dębickich saperów i ich rodzin złożył Pan Marek Kamiński.
  • Państwu Teresie i Mirosławowi Gorbarczukom z Góry Kalwarii w imieniu, których najserdeczniejsze życzenia złożył kol. Krzysztof Glijer.
  • Szefowi WKU w Jaśle ppłk Andrzejowi Nykiel.
  • Szefowi sztabu 13 bsap, który stacjonował w Dębicy płk rez. Bogdanowi Podhalańskiemu.