kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto saperów.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, honorując wysiłek saperskich zmagań na wszystkich frontach wojennych, uznały kwiecień „Miesiącem Wojsk Inżynieryjnych” a 16 kwietnia obchodziliśmy Dzień Sapera ustanowiony Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 105 z dnia 4 kwietnia 1946 roku upamiętniające forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz wydarzenia z 1945 roku, oddanie i bohaterstwo saperów, którzy pełniąc niebezpieczną służbę narażali, a niejednokrotnie tracili własne życie w walce z najeźdźcą. Powiedzenie, że niebezpieczeństwo nie kończy się wraz z ostatnim wystrzałem, bo saperzy wciąż są w walce jest aktualne po dzisiejsze czasy, choć od działań wojennych minęło wiele lat. W dniu tym przypominamy ogromny wysiłek i poświęcenie.

Dziękujemy za ofiarę krwi i życia w czasie II wojny światowej i okresie rozminowania kraju w czasie odbudowy ze zniszczeń powojennych, za budowę mostów ich ochronę podczas powodzi. Czcimy także pamięć wszystkich tych naszych kolegów, którzy oddali swoje młode życie w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ.

W piątek, 12 kwietnia w godzinach 9.00-13.00 w obiektach Muzeum Regionalnego w Dębicy członkowie Stowarzyszenia kol. Wojciech Szmajda, Ryszard Paździerz spotkali się na „Lekcji historii” z uczniami klas nauczania początkowego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im.„DĘBICKICH SAPERÓW” w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły.

We wtorek, 16 kwietnia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie o godz. 10.00  odprawiona została Msza św. w intencji żołnierzy i pracowników Wojsk Inżynieryjnych. O godzinie 12.00 z udziałem przedstawicieli MON, Sztabu Generalnego WP oraz Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dnia Sapera przed pomnikiem „Chwała Saperom” odbyły się centralne uroczystości, w których uczestniczył sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek.

            „Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych stanowią okazję do przywołania chlubnych tradycji saperskich. (…) Dzisiejsze święto to powód do wyrażenia wdzięczności i uznania dla Wojsk Inżynieryjnych. Trudno przecenić ich pracę” – powiedział w swoim wystąpieniu sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek, zapowiedział także w dalszym ciągu kontynuowany będzie proces profesjonalizacji tej formacji, m.in. poprzez modernizacje i szkolenia.     

            „Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest naszym poprzednikom. Chylimy głowy przed nimi i pamiętamy” – powiedział do zebranych szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Bogusław   Bębenek. Przypomniał też historię saperów i podkreślił jak ważną rolę pełnią w strukturach Sił Zbrojnych, operacjach sojuszniczych NATO, w życiu społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach  klęsk żywiołowych i przy usuwaniu ich skutków.

Podczas uroczystości przed pomnikiem w parku kultury i wypoczynku im. Edwarda Rydza Śmigłego, przy Wisłostradzie zasłużeni saperzy wyróżnieni zostali medalami i odznakami: „Za rozminowanie kraju”, Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych, Zasłużony Saper” oraz „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem „Chwała Saperom”, a następnie na „Płycie Czerniakowskiej”.

Tradycyjnie w centralnych uroczystościach w Warszawie wzięła udział grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy im.” Dębickich Saperów”. Stowarzyszenie Saperów Dębickich reprezentowali kol. Andrzej Niedbał, Wojciech Szmajda. Delegacja Stowarzyszenia Dębickich Saperów, młodzież i pedagodzy Szkoły Podstawowej dołączyli do zebranych przy pomniku żołnierzy wojsk inżynieryjnych „Chwała Saperom”. Uczestnicy wycieczki oddali hołd żołnierzom Wojsk Inżynieryjnych poległym w czasie rozminowania kraju. Tradycyjnie w czasie dwudniowego pobytu zwiedzili Warszawę i odwiedzili Garnizon Kazuń, gdzie gościnnie zostali przyjęci przez dowódcę 2 Mazowieckiego Pułku Saperów pana pułkownika Adama Przygodę. Dziękujemy serdecznie panu mgr Janowi Rachwałowi dyrektorowi ”Saperskiej Dziewiątki” pedagogom i uczniom za kontynuowanie saperskich tradycji.

Swoje święto 16 kwietnia obchodzili w Dębicy Członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich oddalając cześć i hołd saperom, uczestnikom rozminowywania kraju oraz tym, którzy poświęcili swe życie w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w ramach NATO, Unii Europejskiej i ONZ. O godzinie 17.30 na terenie byłej jednostki wojskowej przed figurką Matki Boskiej oraz obeliskiem upamiętniającym poległych Saperów złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Przed Kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy o godzinie 17, 45 Członkowie Stowarzyszenia złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą „Chwałę Saperów”. O godzinie 18.00 wszyscy zebrani uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza i kapelana Stowarzyszenia ks. Jacka Wątrobę w intencji poległych saperów i pracowników cywilnych wojska. Dziękujemy ks. Kapelanowi za wzruszającą homilię i wspólną modlitwę.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu koleżeńskim, które odbyło się 20 kwietnia 2013r. Dziękujemy kol. Arturowi Papierzowi oraz Ryszardowi Paździerzowi za przygotowani spotkania.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje koleżankom i kolegom za udział w uroczystościach obchodów „Święta Sapera”. W tym uroczystym dniu, składamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za nadesłane życzenia z okazji naszego święta Szefowi Sztabu 13 bsap, który stacjonował w Dębicy płk Bogdanowi Podhalańskiemu.

Zobacz życzenia: pdf