kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto Niepodległości.


Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych obchodzone, co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W tym roku obchodzimy 100 rocznicę. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania tych wydarzeń z przeszłości. Czcimy pamięć tych, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym. Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, lecz także stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa.

Po 123 latach niewoli Polska odrodziła się na nowo, bo zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. To 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Dzień później, 12 listopada 1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

Po raz pierwszy, dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym dopiero w 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej tylko dwa razy je obchodzono w 1937 i 1938 roku. W latach 1939-1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe i groziło śmiercią lub obozem koncentracyjnym. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

W okresie PRL święto niepodległości zostało zakazane. Próby kultywowania obchodów święta dnia 11 listopada groziły surowymi sankcjami ze strony władz. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu (jeszcze PRL), w 1989 roku.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania tych wydarzeń z przeszłości. Czcimy pamięć tych, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym

Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, lecz także stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa.

Rocznicowe uroczystości mają miejsce w wielu polskich miastach, jednak największe obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W Dębicy program uroczystości przedstawia się następująco:

9:15 Złożenie kwiatów w dębickich miejscach pamięci: Dęby Pamięci, Memoriał Smoleński, Krzyż Solidarności, pomnik Jana Pawła II.

9:30 Rynek

Prolog – Grupa Artystyczna Safo.

Ceremoniał wojskowy.

Powitanie uczestników uroczystości przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wystąpienie Burmistrza Miasta Dębicy.

Koncert Pieśni Legionowych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.

10:30 Kościół pw. Św. Jadwigi

Msza Święta w intencji Ojczyzny.

11:45 Plac Gryfitów

Złożenie kwiatów pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej.

18:00 Dom Kultury i Kino Kosmos

Koncert: Najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne – Krakowska Młoda Filharmonia – chór i orkiestra pod dyr. Marka Kluzy. Wstęp za bezpłatnymi wejściówkami – do odebrania w Domu Kultury i w Kinie Kosmos.

Imprezy towarzyszące:

14:00 Ogród Sióstr Służebniczek Dębickich

II Lekcja śpiewu patriotycznego – Wyśpiewajmy razem historię.

Bieg Niepodległości – start: 13:40 dzieci, 14:00 dorośli

Pokaz sprzętu wojskowego

Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Saperów Dębickich serdecznie zapraszamy.