kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Spotkanie opłatkowe.


W dniu 17 stycznia 2020 roku członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich spotkali się na opłatku, złożyliśmy sobie życzenia dalszej wszelkiej pomyślności dla nas samych i naszych rodzin i wszystkich sympatyków. W krótkich żołnierskich słowach przedstawiłem dokonania SSD, Pan Burmistrz złożył życzenia a ksiądz Józef Wątroba poprowadził dalszą ceremonię.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie a w szczególności naszej Pani Jasi za wspaniałe ciasta a mistrzowi Piotrowi za wspaniałą żołnierską grochówkę oraz dyrektorowi Muzeum Regionalnego za przygotowanie Sali Tradycji.