kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 27 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

W dniu 16 kwietnia Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto – „Dzień Sapera”. Zarząd Stowarzyszenia ustalił program przedsięwzięć i organizację tego przedsięwzięcia. Po ustaleniu wszystkich terminów poszczególnych przedsięwzięć Zarząd poinformuje o nich na stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną wysłane okolicznościowe życzenia z okazji „Dnia Sapera” do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji. O wszystkich innych ustaleniach organizacyjnych Prezes Stowarzyszenia powiadomi wszystkich podczas spotkania kwietniowego.

Na podstawie złożonych deklaracji Zarząd Stowarzyszenia dokonał rozpatrzenia spraw personalnych i podjął uchwałę o przyjęciu w szeregi członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich kol. kol. Bednarz Zbigniew, Król Zdzisław. Serdecznie witamy w naszych szeregach, życzymy sukcesów i satysfakcji w wspólnym działaniu.

Zarząd dokonał także rozpatrzenia spraw personalnych dotyczących skreśleń z listy członków Stowarzyszenia. O podjętych uchwałach w tym zakresie członkowie Stowarzyszenia zostaną zapoznani podczas spotkania towarzyskiego z okazji „Dnia Sapera” w kwietniu 2014 roku.

W związku z uwagami dotyczącymi finansowania spotkań towarzyskich Stowarzyszenia, Zarząd postanowił przeprowadzić kontrole finansów Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną oraz wypracować zasady wykorzystywania środków finansowych do celów działalności bieżącej. O wszystkich ustaleniach w tym zakresie członkowie zostaną powiadomieni w kwietniu.

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą by wszystkie sprawy związane ze zmianą adresów zamieszkania i telefonów były zgłaszane do członków Zarządu lub e-mailem ze strony internetowej Stowarzyszenia.

Członkowie, którzy nie mogli uczestniczyć w ostatnim spotkaniu proszeni są o dokonanie wpłat zaległych składek członkowskich skarbnikowi Stowarzyszenia Kontakt – tel.696 014 093 lub na konto bankowe Stowarzyszenia. Numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że na adres kontaktowy i e-mailowy wpłynęły okolicznościowe życzenia. W imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za nadesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku Panu Dyrektorowi Janowi Rachwał i dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy im. Dębickich Saperów, Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Szromnik Kierownikowi   Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dziękujemy i życzymy zdrowia, szczęścia i powodzenia w Nowym 2014 Roku.