kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 5 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji. Ustalono przebieg i organizację spotkania opłatkowego. O szczegółach spotkania opłatkowego Zarząd informował będzie na stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że składki członkowskie za 2014 będą zbierane przez Skarbnika Stowarzyszenia w czasie spotkania opłatkowego w dniu 11 stycznia 2014 roku. Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu proszeni są o dokonanie wpłat do końca stycznia 2014 roku skarbnikowi Stowarzyszenia Kontakt – tel.696 014 093 lub poprzez konto bankowe Stowarzyszenia.

Zarząd dokonał także rozpatrzenia spraw personalnych. O podjętych uchwałach w tym zakresie członkowie Stowarzyszenia zostaną zapoznani w lutym 2014 roku.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną wysłane okolicznościowe życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.

O wszystkich innych ustaleniach organizacyjnych Prezes Stowarzyszenia powiadomi wszystkich podczas spotkania opłatkowego.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o terminie następnego posiedzenia, które odbędzie się w miesiącu lutym 2014 roku i będzie dotyczyło spraw organizacyjnych i członkowskich.