kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 2 kwietnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

W dniu 16 kwietnia Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto – „Dzień Sapera”, Zarządu Stowarzyszenia ustalił program przedsięwzięć i organizację tego przedsięwzięcia. Po ustaleniu wszystkich terminów poszczególnych przedsięwzięć Zarząd poinformuje o nich na stronie internetowej.

Realizując wnioski z ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarząd podjął uchwałę w sprawie założenia konta bankowego dla Stowarzyszenia. Informujemy, że konto zostało założone w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Dębicy ul. Kolejowa 34. W związku z powyższym już teraz można z niego korzystać wpłacając składki członkowskie za 2013 rok. Numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

Na podstawie złożonych deklaracji Zarząd Stowarzyszenia dokonał rozpatrzenia spraw personalnych i podjął uchwalę o przyjęciu w szeregi członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich kol.: Muzyka Krzysztof, Glijer Michał, Wożniak Janusz. Serdecznie witamy w naszych szeregach i życzymy sukcesów i satysfakcji w wspólnym działaniu.