kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 3 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

W lutym tego roku mija trzyletnia kadencja działalności obecnych władz Stowarzyszenia. Ze względu na okres ferii zimowych członkowie Zarządu Stowarzyszenia postanowili, że przypadające po tym okresie zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się w miesiącu marcu 2013 roku. Zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 13 marca 2013 roku. Ustalono program przedsięwzięć oraz porządek walnego zebrania sprawozdawczego.

Ustalono także sprawy związane z wykonaniem odznaki pamiątkowej z okazji zbliżających się w tym roku obchodów 10-lecia działalności Stowarzyszenia Saperów Dębickich. Podjęto uchwały w sprawie finansowania przedsięwzięcia oraz zasad przyznawania odznaki. Na zbliżającym się spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia w dniu 12 stycznia kol. Wojciech Szmajda zapozna wszystkich z powyższymi ustaleniami.

Ustalono przebieg i organizację spotkania opłatkowego. O szczegółach spotkania opłatkowego Zarząd informował wcześniej na stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że składki członkowskie za 2013 będą zbierane przez Skarbnika Stowarzyszenia w czasie spotkania opłatkowego w dniu 12 stycznia 2013 roku. Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu proszeni są o dokonanie wpłat skarbnikowi do końca stycznia 2013 roku. Kontakt – tel. 696 014 093.

Zarząd dokonał także rozpatrzenia spraw personalnych. O podjętych uchwałach w tym zakresie członkowie Stowarzyszenia zostaną zapoznani w czasie zbliżającego się zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że na adres kontaktowy i e-mailowy wpłynęły okolicznościowe życzenia. W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia serdecznie dziękuję za nadesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2013 roku Prezesowi Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez. Tadeuszowi Dzikowskiemu oraz Państwu Małgorzacie i Dariuszowi Gąsiorkom, Grażynie i Bogdanowi Podhalańskim. Dziękujemy i życzymy zdrowia, szczęścia i powodzenia w Nowym 2013 Roku.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o terminie następnego posiedzenia, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 roku i będzie dotyczyło spraw organizacyjnych i członkowskich.