kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 20 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

W marcu tego roku mija trzyletnia kadencja działalności obecnych władz Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień 11 marca 2022 roku. Ustalono program przedsięwzięć oraz porządek walnego zebrania.

Zarząd dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z okresem sprawozdawczym za 2021 rok. Sprawdzono poprawność wykonania sprawozdania finansowego za 2021 rok. Sprawozdanie wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie finansowe za 2021 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną oraz po konsultacjach z członkami Stowarzyszenia, Zarząd postanowił, że w 2022 roku zorganizuje obchody Dnia Sapera oraz zawody strzeleckie o puchar Prezesa SSD. W ramach patronatu nad Szkołą Podstawową Nr.9 w Dębicy przedstawiciele SSD będą uczestniczyli w zajęciach z uczniami. W ramach współpracy z UM Dębica delegacje SSD będą brały udział w imprezach patriotycznych organizowanych przez miasto.

Szczegóły dotyczące terminów realizacji wymienionych zadań oraz posiedzeń Zarządu zostaną podane po wyborach