kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 03.09. 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSD, na którym omówiono sposób realizacji zadań w warunkach epidemii.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę dotyczącą działalności Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że aktualnie nie ma możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania członków SSD w celu uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej do chwili unormowania sytuacji Komisja będzie pracować pod przewodnictwem kol. Andrzeja Niedbała w dwuosobowym składzie.

Ponadto ustalono, że od 2020r. Zarząd będzie opracowywał sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego co jest zgodnie z Regulaminem Zarządu. Szczegóły sprawozdania będą publikowane na stronie internetowej SSD.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 10.10.2020 r. na strzelnicy LOK w Mielcu przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych przeprowadzone będą zawody strzeleckie o puchar Prezesa SSD. Chętnych do udziału w zawodach prosimy o kontakt z kol. Eugeniuszem Kochanowskim.