kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 6 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

W marcu tego roku mija trzyletnia kadencja działalności obecnych władz Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 15 marca 2019 roku. Ustalono program przedsięwzięć oraz porządek walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Zarząd dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z okresem sprawozdawczym za 2018 rok. Dokonano sprawdzenia poprawność wykonania sprawozdania finansowego za 2018 rok stwierdzając, że jest ono zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie finansowe za 2015 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

Składki członkowskie za 2019 rok w związku z zakończeniem trzyletniej działalności Stowarzyszenia będą zbierane przez skarbnika do 28 lutego 2019 roku. Członkowie, którzy nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o dokonanie wpłat skarbnikowi Stowarzyszenia osobiście kontakt tel: 695 270 608 lub poprzez konto bankowe Stowarzyszenia (dane do przelewu na stronie internetowej w zakładce kontakt).