kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 12 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

We wrześniu mija 15 lat działalności Stowarzyszenia. Ustalono przebieg i organizację obchodów tego jubileuszu. Dla wszystkich członków stowarzyszenia z okazji tego jubileuszu przygotowano okolicznościowe emblematy i długopisy. Zarząd na dodatkowym posiedzeniu dniu 1.08 2018 roku w tej sprawie podjął stosowną uchwałę. W październiku z okazji tego święta zostanie zorganizowane spotkanie towarzyskie 19 października o godzinie 18.00 w sali restauracji Kaktus. Zarząd o szczegółach przedsięwzięcia informował będzie na stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że rozpatrzył pismo o ustąpieniu z pełnionej funkcji wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia  Wojciecha Szmajdy przyjmując jego rezygnacje. W związku z rezygnacją  Wojciecha Szmajdy z funkcji, członkowie zarządu postanowili nie wybierać ze swojego składu  wiceprezesa zarządu  ponieważ zgodnie z § 21 ust.4 Statutu Stowarzyszenia do końca kadencji zgodnie w/wym. paragrafem statutu pozostało mniej niż sześć miesięcy. W tej sprawie Zarząd Stowarzyszenia podjął stosowna uchwałę.

Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy sytuacji finansowej oraz ustalono program działania na pozostałą część kadencji. Prosimy o dokonywanie wpłat składek członkowskich za 2018 rok i poprzednie lata (zaległości) poprzez konto bankowe Stowarzyszenia.