kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 2 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

W dniu 16 kwietnia Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto. W tym roku ze względu na przypadając w tym okresie Świata Wielkanocne główne uroczystości odbędą się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 przed pomnikiem „Chwała Saperom” w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie przy Wisłostradzie.

Ustalono przebieg i organizację obchodów „Święta Sapera” w garnizonie Dębica, które odbędą się w piątek 21 kwietna 2017 roku. W tym samym dniu planowane jest spotkanie towarzyskie w sali restauracji Steak House w Dębicy. Plan obchodów, po ustaleniu wszystkich terminów poszczególnych przedsięwzięć zostanie w najbliższych dniach umieszczony na stronie internetowej.

Ustalono też przedsięwzięcia związane z udziałem delegacji Stowarzyszenia w obchodach święta Konstytucji 3 Maja w Dębicy.

Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z okresem sprawozdawczym za 2016 rok. Dokonano sprawdzenia poprawność wykonania sprawozdania finansowego za 2016 rok stwierdzając, że jest ono zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie finansowe za 2016 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę i zobowiązując Skarbnika Stowarzyszenia kol. Aleksandra Surego do przedstawienia stosownych dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Dębicy.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną przygotowane i wysłane okolicznościowe zaproszenia na naszą uroczystość oraz życzenia z okazji Dnia Sapera i Świąt Wielkanocnych do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.