kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 16 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

W dniu 16 kwietnia Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto. Ustalono przebieg i organizację obchodów „Święta Sapera” w garnizonie Dębica. Główne uroczystości odbędą się 15 kwietnia 2016 roku. W Sali Hotelu Gold w Dębicy spotkanie towarzyskie w dniu 16 kwietna 2016 roku. Plan obchodów, po ustaleniu wszystkich terminów poszczególnych przedsięwzięć zostanie w najbliższych dniach umieszczony na stronie internetowej.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kol. Surego Aleksandra nowo wybranego Skarbnika Stowarzyszenia do obsługi konta bankowego naszej organizacji w BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Dębicy ul. Kolejowa 34. W związku z powyższym przypominamy, że można z niego korzystać wpłacając składki członkowskie za 2016 rok. Numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

Na podstawie złożonej deklaracji Zarząd Stowarzyszenia dokonał rozpatrzenia spraw personalnych i podjął uchwalę o przyjęciu w szeregi członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich kol. Ćwioka Mariusza. Serdecznie witamy w naszych szeregach i życzymy sukcesów i satysfakcji w wspólnym działaniu.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną przygotowane i wysłane okolicznościowe zaproszenia na naszą uroczystość oraz życzenia z okazji Dnia Sapera do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.

Zarząd zbierze się w drugiej dekadzie kwietnia 2016 roku w celu ustalenia przedsięwzięć związanych z udziałem Stowarzyszenia w zbliżających się obchodach uroczystości Święta flagi i Konstytucji 3 Maja, rozpatrzenia spraw personalnych oraz dalszej działalności Stowarzyszenia.