kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 18 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

We wrześniu mija 15 lat działalności Stowarzyszenia. Ustalono wstępnie przebieg i organizację obchodów tego jubileuszu. W październiku z okazji tego święta zostanie zorganizowane spotkanie towarzyskie. O szczegółach przedsięwzięcia Zarząd informował będzie na stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy sytuacji finansowej oraz ustalono program działania na pozostałą część kadencji. Prosimy o dokonywanie wpłat składek członkowskich za 2018 rok i poprzednie lata (zaległości) poprzez konto bankowe Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną przygotowane i wysłane okolicznościowe życzenia z okazji zbliżającego się w sierpniu Święta Wojska Polskiego do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.