kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 19 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

Ustalono przebieg i organizację spotkania opłatkowego oraz zbliżającego się w marcu 2016 roku zebrania sprawozdawczo-wyborczego. O szczegółach obu przedsięwzięć Zarząd informował będzie na stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z zbliżającym się okresem sprawozdawczym za 2015 rok. Składki członkowskie za 2016 rok będą zbierane przez Skarbnika Stowarzyszenia w czasie spotkania opłatkowego. Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu proszeni są o dokonanie wpłat do końca stycznia 2016 roku, skarbnikowi Stowarzyszenia kontakt – tel. 886 614 661 lub poprzez konto bankowe Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną wysłane okolicznościowe życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji. O wszystkich innych ustaleniach organizacyjnych Prezes Stowarzyszenia powiadomi wszystkich podczas spotkania opłatkowego.