kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 18 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji. Ustalono przebieg i organizację obchodów Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja.

Plan obchodów zostanie w najbliższych dniach umieszczony na stronie internetowej.

Zarząd działając na podstawie § 26 ust.1 pkt. 3 statutu i uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 10 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro sprawdził poprawność wykonania sprawozdania finansowego za 2014 rok stwierdzając, że jest ono zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie finansowe za 2014 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

Zarząd ponownie zbierze się w trzeciej dekadzie sierpnia 2015 roku.