kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji. Ustalono przebieg i organizację obchodów „Święta Sapera” w garnizonie Dębica.

Główne uroczystości odbędą się 16 kwietnia 2015 roku. Plan obchodów zostanie w najbliższych dniach umieszczony na stronie internetowej.

W dniu 18 kwietnia w sali Hotelu Gold w Dębicy odbędzie się spotkanie towarzyskie na które wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zarząd podjął stosowne uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Działając na podstawie § 26 ust.1 pkt. 3 statutu oraz art. 3 ust. 1a i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), uchwalił Stowarzyszenie Saperów Dębickich jako jednostkę mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia rozpatrzono także sprawy personalne, w których podjęto stosowne uchwały. O tych ustaleniach organizacyjnych Prezes Stowarzyszenia powiadomi wszystkich podczas spotkania towarzyskiego.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostały przygotowane i wysłane okolicznościowe zaproszenia na naszą uroczystość oraz życzenia z okazji Dnia Sapera do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.

Zarząd zbierze się w drugiej dekadzie kwietnia 2015 roku w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok, ustalenia przedsięwzięć związanych z udziałem członków Stowarzyszenia w zbliżających się obchodach uroczystości Święta flagi i Konstytucji 3 Maja oraz dalszej działalności Stowarzyszenia.