kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Dębicy.


226 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Pierwsza część obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła się na Dębickim Rynku od wciągnięcia flagi na maszt i odegraniem hymnu narodowego przez Miejską Orkiestrę Dętą. Kompanię honorową 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku dowodził por Michał Kuśmierz., Dowódcą pocztu flagowego był kpt Antoni Bródka z 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa a uroczystości poprowadzili wspólnie kpt. Łukasz Krasnodębski oraz nasz kolega Wojciech Szmajda. Po przywitaniu gości i pocztów sztandarowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Mateusza Smołę okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła.

Po widowisku artystycznym w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”, uczestnicy uroczystości udali się na Plac Solidarności gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

Po mszy świętej druga część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Matki Boskiej Niepokalanej przy Placu Gryfitów. Modlitwę poprowadził Ks. Prałat Ryszard Piasecki. Po apelu poległych i salwie przy udziale orkiestry miejskiej oraz pocztów sztandarowych uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich. Delegacja Stowarzyszenia w osobach Andrzeja Niedbała, Krzysztofa Zapłackiego i Ryszarda Paździerza pod pomnikiem złożyła wiązankę kwiatów.

O godzinie 18.00 w Domu Kultury Mors wręczono tytuły honorowe „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”. Otrzymało go Dębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.Po części oficjalnej odbyła się premiera operetki „Zemsta Nietoperza” Johanna Straussa II.