kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Spotkanie opłatkowe


Szanowne Koleżanki i Koledzy !
Zarząd Stowarzyszenia po wnikliwej analizie frekwencji w poprzednich spotkaniach opłatkowych oraz
możliwości organizacyjnych informuje zaproszeniu wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia
na :

1. Opłatek saperski w dniu 28.01.2023 r godz.15.00 Sala Tradycji w Muzeum Regionalnym w Dębicy z
udziałem Honorowego Członka ks. Józefa Wątroby oraz zaproszonych gości w osobach: Starosty
Powiatu, Burmistrza Miasta, Dowódcy Jednostki WOT, Dyrektora Muzeum Regionalnego oraz innych
gości.

2. Spotkanie integracyjne w tym samym dniu od godz.17.00 Restauracja Finezja przy ul. Rzeszowskiej –
dawny blaszak.

Koszt udziału 60 zł od osoby- dla uczestników biorących udział spotkania dofinansowania ze składek
członkowskich.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w obu przedsięwzięciach do dnia 15.01 2023r /konieczna
rezerwacja/ Zgłoszenia przyjmują do kol. Zapłacki tel.( 609415626) lub kol. Kochanowski tel
(696014093.)
Bardzo prosimy o ewentualne uwagi bądź inne propozycje .