kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Święto Wojska Polskiego.


W dniu 15 sierpnia obchodzimy w Polsce Święto Wojska Polskiego, związane z rocznicą Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą.

Od uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku Wojsko Polskie podkreśla swą tradycję i historyczny rodowód, kultywuje tradycje oręża polskiego w znakach, nazwach, ceremoniale wojskowym i obchodach świąt wojskowych. To bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków oraz dobra okazja do rozmowy o patriotyzmie, narodzie a także roli i znaczeniu służby wojskowej.

Zwycięską Bitwę Warszawską, stoczoną w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej uznaje się za przełomową w historii świata. Zadecydowała nie tylko o niepodległości Polski, ale też uchroniła cała Europę przed rozprzestrzenieniem się komunizmu i sowieckiego totalitaryzmu. Święto Sił Zbrojnych RP zostało po raz pierwszy ustanowił Minister Spraw Wojskowych Stanisław Szeptycki rozkazem z 4 sierpnia 1923 roku. Obchodzono je do 1947 roku, kiedy to ówczesne władze ustanowiły Dzień Wojska Polskiego w dniu 12 października na pamiątkę chrztu I Dywizji Pancernej im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Po upadku komunizmu – w latach 1990-1991 – Dzień Wojska Polskiego obchodzono dnia 1 maja, aby w roku 1992 ostatecznie ustawą sejmową z dnia 30 lipca 1992 r. przywrócić obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

To już 92 rocznica Bitwy Warszawskiej.

W Warszawie 14 sierpnia o godzinie 21.00 odbędzie sie Apel Poległych na Cmentarzu Powązkowskim połączony z zapaleniem zniczy na grobach żołnierskich oraz złożeniem wieńców i wiązanek przed pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym w 1919-1920 roku. Obchody święta 15 sierpnia rozpoczną się od złożenia wieńca przez Prezydenta RP przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 8.30 msza święta za Ojczyznę i Wojsko Polskie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. We wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały oraz Apele Pamięci. W Ossowie o godzinie 10.00 modlitwa przed krzyżem upamiętniającym miejsce śmierci mjr Ignacego Skorupki, o 11.00 Msza Polowa i Apel Pamięci w kaplicy na Cmentarzu Poległych połączona ze składaniem wieńców i wiązanek a o godzinie 13.30 widowisko plenerowe rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. O 10.30 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego – uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP orderów i odznaczeń państwowych oraz nominacji generalskich i honorowej broni białej, W samo południe zaś odbędą się centralne uroczystości – Uroczysta Odprawa Wart połączona z Apelem Pamięci Oręża Polskiego oraz składaniem wieńców i wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia w Warszawie (Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza w godz. 13.30-20.00) odbędzie się Festyn Żołnierski połączony z pokazem sprzętu wojskowego, występami Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP oraz innymi atrakcjami. W godzinach 13.30 – 20.00 będzie także można zobaczyć prezentację ekspozycji stałych i plenerowych Muzeum Wojska Polskiego.

Z okazji Święta Wojska Polskiego Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich żołnierzom służby zawodowej, kombatantom i weteranom, żołnierzom rezerwy i w stanie spoczynku oraz pracownikom wojska – wszystkim, którzy mają swój udział w budowaniu nowoczesnej armii – życzymy zawodowej i służbowej satysfakcji, zdrowia a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkiego najlepszego!