kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 24 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym podjęto uchwały o uzupełnieniu składu osobowego Zarządu w związku z rezygnacją członka w Stowarzyszeniu oraz o przyjęciu do Stowarzyszenia trzech nowych kandydatów, których serdecznie witamy w naszych szeregach.

Poza tym ustalono, że w obchodach Święta Niepodległości organizowanych przez UM Dębica w dniu 11 listopada będzie uczestniczyła oficjalna delegacja SSD. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Informujmy, że wystąpiono do Kapituły Honorowej Odznaki Za Rozminowanie Kraju z wnioskiem o pośmiertne nadanie, pośmiertnie, odznaki kol. Witoldowi Sujdakowi.

Na posiedzeniu Zarządu przyjęto również propozycję utworzenia koła strzeleckiego. Informacji w tej sprawie udziela skarbnik Stowarzyszenia kol. Eugeniusz Kochanowski.