kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 5 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

Ustalono przebieg i organizację spotkania opłatkowego oraz spotkania towarzyskiego w miesiącu styczniu 2019 roku. O szczegółach obu przedsięwzięć Zarząd informował będzie na stronie internetowej.

Zarząd rozpatrzył pismo kol. Krzysztofa Glijera dotyczące wyjaśnienia kwestii dotyczących podjętych decyzji przez Zarząd w ostatnim okresie działalności. Odpowiedzi na wszystkie sprawy zawarte w piśmie zostały udzielone w obecności kol. Krzysztofa Glijera i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Zbigniewa Bednarza, którzy zostali zaproszeni na posiedzenie. Członkowie Stowarzyszenia zostaną zapoznani z pismem i wyjaśnieniami zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w marcu przyszłego roku.

Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z zbliżającym się okresem sprawozdawczym za 2018 rok. Prosimy o dokonywanie wpłat składek członkowskich za 2018 rok i poprzednie lata (zaległości) poprzez konto bankowe Stowarzyszenia. Składki członkowskie będą też zbierane przez Skarbnika Stowarzyszenia w czasie spotkania opłatkowego.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną wysłane okolicznościowe życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz zaproszenia na nasze spotkanie opłatkowe do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.