kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 16 wrzesnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

Ustalono przebieg i organizację obchodów Święta Niepodległości i spotkania towarzyskiego w październiku. Informacje na powyższe tematy w najbliższych dniach umieszczone zostaną na stronie internetowej.

Wstępnie omówiono organizacje spotkania opłatkowego w styczniu 2016 roku oraz zasady przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia. O wszystkich ustaleniach w tym zakresie Zarząd Stowarzyszenia zamieści informację na stronie internetowej.

Zarząd ponownie zbierze się listopadzie 2015 roku.