kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Dębicy.


Dokładnie 227 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Jak czytamy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała “dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic.Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako jedno z najważniejszych wydarzeń państwowych. Od 1946 roku celebrowanie tego dnia było zakazane przez władze komunistyczne aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia, Sejm wrócił do pięknej tradycji upamiętniającej Konstytucję Majową.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się na Dębickim Rynku przy udziale asysty honorowej 33.Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy od wciągnięcia flagi na maszt i odegraniem hymnu narodowego przez Miejską Orkiestrę Dętą. Uroczystości poprowadził nasz kolega Wojciech Szmajda. Po przywitaniu gości i pocztów sztandarowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Mateusza Smołę okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła. Po przemarszu na plac Solidarności odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

Po mszy świętej druga część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Matki Boskiej Niepokalanej przy Placu Gryfitów. Modlitwę poprowadził Ks. Prałat Ryszard Piasecki. Przy udziale orkiestry miejskiej oraz pocztów sztandarowych uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich. Delegacja Stowarzyszenia w osobach Andrzeja Niedbała, Krzysztofa Zapłackiego i Ryszarda Paździerza pod pomnikiem złożyła wiązankę kwiatów.

Na zakończenie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja o godzinie 18.00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wręczono Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego” ks. Prałatowi Józefowi Doboszowi. Po części oficjalnej przy pełnej sali odbyła się premiera widowiska artystycznego „Tych miasteczek nie ma już” w którym wystąpili profesjonaliści i artyści amatorzy z Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego pod kierunkiem Pawła Adamka.