kontakt@saperzy-debica.pl
  • Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

  • Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

  • Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

  • Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

  • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

  • Spotkanie towarzyskie 04.2018

Informacja dla wszystkich członków stowarzyszenia


1. Zarząd na posiedzeniu w dn. 23.03 postanowił, że na wrześniowym walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia przedstawi projekt uchwały w sprawie zwiększenia składki członkowskiej.

2. W związku ze zbliżającą się, we wrześniu 20 rocznicą powstania Stowarzyszenia zwracamy się z apelem do wszystkich członków o propozycje dotyczące scenariusza obchodów.

Zarząd proponuje powołanie komitetu organizacyjnego w składzie 3-4 osób. Propozycje składu komitetu prosimy przedstawić do końca maja bo przedsięwzięcie jest bardzo ważne a kolejna rocznica dopiero za 10 lat!!!.