Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

dd 2015 Dni Dębicy 2015

29.05.2015r.

Burmistrz Mariusz Szewczyk zaprasza wszystkich mieszkańców Dębicy do wspólnej zabawy podczas dorocznego święta miasta.

 

 

 

swp 2015Święto Wojska Polskiego.

15.08.2015r.

Święto Sił Zbrojnych po raz pierwszy ustanowił Minister Spraw Wojskowych Stanisław Szeptycki rozkazem z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

zarzadPosiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

16.09.2015r.

Dnia 16 wrzesnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

 

 

 

1.11Dzień Wszystkich Świętych.

01.11.2015r.

 

 

 

 

11.11.2015Obchody Święta Niepodległości w Dębicy.

11.11.2015r.

Miejskie obchody 97 rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10.00 na Dębickim Rynku występem Grupy Artystycznej „Safo”. Uroczystości poprowadzili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Jan Borek oraz Komendant Hufca ZHP hm. Mateusz Cebula.

 

zarzad Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

19.11.2015r.

Dnia 19 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.