Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

dzie sapera 16.04.2011Święto saperów 15-16 kwietnia 2011r.w Warszawie.

16.04.2011r.

 

 

 

 

 

 

Jak co roku swoje święto obchodzili saperzy.Święto zostało ustanowione w 1946 roku, na pamiątkę sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. Saperzy wnieśli wtedy wyjątkowy wkład w wyzwalanie i rozminowywanie ziem polskich. Tradycyjnie wraz z grupą uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy im.” Dębickich Saperów” na dwudniowej wycieczce w Warszawie przebywał Prezes Stowarzyszenia Wojciech Szmajda.

 

W dniu 15 kwietnia pod pomnikiem Chwała Saperom, znajdującym się w Parku Kultury i Wypoczynku im. Edwarda Rydza Śmigłego z udziałem zwierzchnika Sił Zbrojnych - prezydenta Bronisława Komorowskiego i szefa MON Bogdana Klicha odbyły się centralne uroczystości z okazji Dnia Sapera. Po okolicznościowych przemówieniach Ministra Obrony Narodowej p. Bogdana Klicha oraz Szefa Inżynierii Wojskowej generała Janusza Lalki Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył wyróżnionych oficerów „Krzyżem Zasługi”. Wręczono również medale „Za Rozminowanie Kraju” oraz medale pamiątkowe „Zasłużony Saper” i „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”.W uroczystości uczestniczył, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieciuch, żołnierze, kombatanci i młodzież. Pod pomnikiem Chwała Saperom, a także na Płycie Czerniakowskiej złożono kwiaty i wieńce.