Piknik w SP nr 9 im. „Dębickich Saperów” 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy 2018

Spotkanie towarzyskie 04.2018

Dzień Patrona SP Nr9 w Dębicy 2018

Dzień Patrona SP Nr9 w Dębicy 2018

zarzadPosiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

20.11.2014

Dnia 20 listopada 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

Ustalono przebieg i organizację spotkania opłatkowego. O szczegółach spotkania opłatkowego Zarząd informował będzie na stronie internetowej.

 

 

11112014 Obchody Święta Niepodległości w Dębicy.

11.11.2014 r.

Miejskie obchody 96 rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10.00 na Dębickim Rynku. Uroczystości poprowadzili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Kęsik oraz Komendant Hufca ZHP - hm. Mateusz Cebula. Licznie zgromadzeni dębiczanie obejrzeli program przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Iglopolanie.

 

dwsDzień Wszystkich Świętych.

01.11.2014 r.

 

 

 

 

 

st 2014Spotkanie towarzyskie.

17.10.2014.

Na corocznym spotkaniu towarzyskim w dniu 17 października 2014 roku o godzinie 17.00 w sali Restauracji Hotelu Gold w Dębicy spotkali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

 

 

wz 2014 Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia 

26.09.2014r.

W dniu 26 września 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” w Dębicy przy ul. Grottgera 3 o godzinie 17.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

 

 

zarzadPosiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

28.08.2014.

Dnia 28 sierpnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.