Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

wz 2016 Walne zbranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia

11.03.2016

W dniu 11 marca 2016 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” przy ul. Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

 

 

 

W zebraniu udział wzięło 25 członków zwyczajnych. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Niedbał, witając przybyłych Członków Stowarzyszenia. Pamiątkową odznakę z okazji dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia wręczono kol. Januszowi Dziedzicowi.

 

wz 11.03.2016 05     wz 11.03.2016 06

 

Zebrani obejrzeli także wystawę kolekcjonerską „Pieniądz na ziemiach polskich”, którą przygotował kol. Aleksander Underlik.

 

wz 11.03.2016 07     wz 11.03.2016 08

 

Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Lamberski oraz sekretarz Wojciech Szmajda.

 

wz 11.03.2016 01     wz 11.03.2016 02

wz 11.03.2016 03     wz 11.03.2016 04

 

Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2013-2016 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium.

 

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

 

Zarząd:

                        Prezes                                  - Niedbał Andrzej 

                        Wiceprezes                           - Szmajda Wojciech

                        Sekretarz                               - Lamberski Zbigniew

                        Skarbnik                                - Sury Aleksander

                        Członek                                 - Zapłacki Krzysztof

 

prezes

Prezes Stowarzyszenia - Andrzej Niedbał

 

 zarzad

Zarząd

 

Komisja Rewizyjna:

 

                        Przewodniczący                     - Bednarz Zbigniew

                        Z-ca przewodniczącego           - Kochanowski Eugeniusz

                        Sekretarz                               - Kobel Anna

 

komisja rew

Komisja Rewizyjna

 

Wytyczono także główne kierunki działania, zatwierdzono także zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na V kadencję Stowarzyszenia. Zobowiązano sekretarza do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.