Piknik w SP nr 9 im. „Dębickich Saperów” 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy 2018

Spotkanie towarzyskie 04.2018

Dzień Patrona SP Nr9 w Dębicy 2018

Dzień Patrona SP Nr9 w Dębicy 2018

zarzad Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

27.01.2016r.

Dnia 27 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

 

 

 

W marcu tego roku mija trzyletnia kadencja działalności obecnych władz Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 11 marca 2013 roku. Ustalono program przedsięwzięć oraz porządek walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

 

Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z okresem sprawozdawczym za 2015 rok. Dokonano sprawdzenia poprawność wykonania sprawozdania finansowego za 2015 rok stwierdzając, że jest ono zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie finansowe za 2015 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

 

Składki członkowskie za 2016 rok w związku z zakończeniem trzyletniej działalności Stowarzyszenia będą zbierane przez skarbnika do 29 lutego 2016 roku. Członkowie, którzy nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o dokonanie wpłat skarbnikowi Stowarzyszenia Kontakt - tel. 886 614 661 lub poprzez konto bankowe Stowarzyszenia.