Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

wz 2011Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. 

11.03.2022r.

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 marca 2022 roku w Sali Muzeum Regionalnego w Dębicy przy ul.Ratuszowej 4 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich. W zebraniu udział wzięło 22 członków zwyczajnych.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Glijer, witając przybyłych. Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Bednarz oraz sekretarz Ryszard Paździerz. Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2019-2022 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium. Dyplomami i skromnymi prezentami uhonorowano kol. Janinę Gazda i kol. Zbigniewa Lamberskiego za ogromne zaangażowanie w działalność stowarzyszenia.

 

 

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

 

Zarząd:

                        Prezes                           - Glijer Krzysztof 

                        Wiceprezes                    - Pociask Andrzej

                        Sekretarz                       - Zapłacki Krzysztof

                        Skarbnik                        - Kochanowski Eugeniusz

                        Członek                         - Bednarz Zbigniew

                                   

Komisja Rewizyjna:

                        Przewodniczący              - Błaszczak Artur

                        Z-ca przewodniczącego   - Jaszczur Wiesław

                        Sekretarz                       - Papierz Artur

 

Wytyczono także główne kierunki działania, zatwierdzono także zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na VII kadencję Stowarzyszenia. Zobowiązano sekretarza stowarzyszenia do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.